Försäkringsinformation

Region Halland har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Region Hallands verksamhetsområde.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar för perioden 1 mars 2018 till 28 februari 2019 hittar du här (PDF-dokument, 172 kB)