Kostnader

Det är gratis att studera på Löftadalens folkhögskola. Det du betalar för är en bekräftelseavgift, mat, eventuell kurslitteratur, material och logi.  Kostnaden varierar beroende på vilken kurs du sökt samt om du är dagdeltagare eller internatdeltagare.

kortuttag vid bankautomat

Terminsavgift - internatdeltagare 2017/2018

I avgiften, för internatelever, ingår hyra och kost; frukost, middag, eftermiddagsfika och kvällsmat alla skoldagar (förutom vid kursuppehåll/lov då köket stänger efter lunch).

Kostnaden för nuvarande Internatboende är: 57.600– 45.900 kr per läsår (=36 veckor, lov ej medräknade). Kostnaderna skiftar beroende på vilket boende du önskar. Det är något billigare att bo i dubbelrum, men antalet dubbelrum är få. Du kan delbetala 9 gånger per läsår, den sista i varje månad.

Veckopris vecka 35-22. Se vår prislista.

Terminsavgift - dagdeltagare 2017/2018

I avgiften, för dagelever, ingår middag och eftermiddagsfika alla skoldagar. Du är också välkommen att äta under kvällstid då skolan arrangerar speciella festmåltider såsom återträffen, julbord, skolavslutning och andra högtider.

Kostnaden för nuvarande dagelever är: 12.420 kr per läsår. Du kan delbetala vid 9 tillfällen per läsår, den sista i varje månad.

Veckopris vecka 35-22. Se vår prislista!

Övriga kostnader

Alla som blir antagna till någon av våra utbildningar betalar en bekräftelseavgift på 500 kr som gäller försäkring och kopieringskostnader. Avgiften finns med på den första fakturan. Observera att denna avgift inte återbetalas om du väljer att hoppa av utbildningen.

Vi arrangerar ibland studiebesök, studieresor eller till exempelvis teaterbesök där du betalar en del eller hela kostnaden själv. Se vilka kostnader som gäller för dig på vår hemsida under respektive kurs.

Är du under 20 år och går Allmän kurs, ska du kontakta din hemkommun, där du kan få ekonomisk hjälp med kostnaden för mat, böcker och resor.

Det finns olika studielån och bidrag att söka beroende på din ålder och utbildning du valt att gå. Mer om detta hittar du på sidan om studiestöd.