Sjuk- och frånvaroanmälan

Kan du inte komma till skolan för att du eller ditt barn har blivit sjukt?

kvinna som är förkyld

Gör en sjukanmälan

Sjukanmälan görs i SchoolSoft. OBSERVERA! Om du ännu ej finns registrerad för frånvaro i Schoolsoft ska du kontakta din lärare som gör en frånvaroanmälan åt dig. Du kan inte registrera frånvaro i efterskott - måste registreras samma dag före kl. 12.

Du ska sedan också göra en sjukanmälan till Försäkringskassan på via deras webbplats.

Om du anmäler för vård av sjukt barn (tillfällig föräldrapenning) ska du också ringa till CSN på telefon 0771 - 276 000 eller anmäla via e-post.  Du kan även läsa mer om det på CSNs webbplats.