Elevröster

Att läsa på folkhögskola ger en chans att starta om. Man kommer bort och kan bo på internat. Studierna funkar bra, alla på skolan bemöter dig som vuxen.

 /Andreas, Allmän kurs, Kärn 

Det här är den bästa skolan, här får jag stöd. Det är fritt, helt annorlunda än gymnasiet. Det är positivt att det är en blandning av människor i olika åldrar. Folkhögskolan är mogen på ett helt annat sätt än gymnasiet.

 /Anton, Allmän kurs, Kärn

Jag valde folkhögskolan för gemenskapen och den trevliga miljön. Både omgivningen med havet och så atmosfären. Här finns fler möjligheter än gymnasiet, här blir man sedd istället för att vara en i mängden.

 /Daniella, Allmän kurs, Färg och form

Här finns en samhörighet och en kontakt mellan lärare och elever. Jag trivs. Lärarna bryr sig om dig och du får mer hjälp.

 /Andrea, Allmän kurs, Läs och skriv