Information om arrangemanget

Agenda 2030 - Världsviktig!

Informations- och diskussionskväll med Allmän linje

Agenda 2030 - Världsviktig!

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

  • Att avskaffa extrem fattigdom
  • Att minska ojämlikheter i världen 
  • Att lösa klimatkrisen
  • Att främja fred och rättvisa.

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor.

Om målen ska fungera måste alla känna till dem. DÄRFÖR VILL VI BERÄTTA FÖR ALLA! 

Kom på en kväll då du lär dig om dessa livsviktiga mål och bli medveten om vad du i din vardag kan göra för att vi ska uppnå dem. Värd: Allmän linje

Det finns fika. Gratis entré. Välkommen!