Information om arrangemanget

Personal tar emot i receptionen och visar tillrätta. Det finns drop-in-fika i matsalen kl. 9-11. Lunch sereveras från kl. 11.30.

Frågor rörande internatet besvaras av Freddie Roth, freddie.roth@regionhalland.se.