Information om arrangemanget

Övriga deltagare startar terminen med Äntligen måndag kl. 10.