Information om arrangemanget

Terminen startar med Äntligen måndag kl. 10.

Värd för årets första Äntligen måndag är rektor och deltagarkåren.

Allmän kurs har studiedag denna dag och startar 9 jan kl. 9 istället.