Historik

Skolbyggnaden var från början ett badhotell från 1934 och ritades av Nernst Hansen. Anläggningen kallades, att döma av gamla vykort, för Restauranten, Badrestauranten och Åsa havsbad.

Bild på Åsa badrestaurant från mitten av 1930-talet

I mitten av 1940-talet såldes hotellet på exekutiv auktion till Gällivare kommun; anläggningen användes som barnkoloni och senare även semesterhem för behövande husmödrar.

År 1954 bildades stiftelsen Malmfältens folkhögskola och skolans verksamhet förlades till det gamla badhotellet. Ansvaret för folkhögskolan övertogs 1957 av Kiruna kommun. År 1960 flyttades folkhögskoleverksamheten till Kiruna; Landstinget Halland övertog då folkhögskolan och gav den namnet Löftadalens folkhögskola (eftersom namnet Åsa folkhögskola redan var upptaget av en skola i Södermanland). Sedan 2003 har skolan Region Halland som huvudman.