Tanzania Kilwa Masoko FDC

Personal och elever besökte skolan i Kilwa november 2015, i februari 2016 och februari 2017. Filmerna nedan är från senaste resan.

Under tiden håller vi kontinuerligt kontakten uppe med våra vänner i Tanzania med hjälp av Skype och FaceBook. Medlemmarna i Kilwasällskapet träffas regelbundet för att planera.

Fotbollar är något som vi haft med oss under våra besök till Kilwa och som uppskattats. Vi har också haft med oss fotbollströjor och skor till ett damlag. Fotbollsintresserade deltagare från vår skola tränade med Kilwas skoltjejer. Under bokmässan 2016 medverkande, Clara Hyldgaard, projektledare Karibu Sverige och folkhögskollärare och moderator, Tina Sjölund, Löftadalens folkhögskola/Kilwa Masoko FDC (ett arrangemang av Medverkstan och Karibu) och man samtalde kring projektet "Fotboll som utveckling för unga kvinnor i Tanzania".

OBS!
Nedan följer bilder och info av tidigare besök och resor - datering maj 2015 och tidigare.

rektor Isiah Clements och textillärarinnan Teresa

Vi besökte vår vänskola Kilwa Masoko FDC i februari 2014. I maj 2015 var det dags för oss att återgälda all vänlighet och omtanke.

Förutom att låta våra besökare få en inblick i vår skolvärld och det svenska samhället, så planerade vi kring det fortsatta utbytet mellan våra två skolor.

Mellan 21-30 maj 2015 gästades skolan av våra tre vänner från vår vänskola Kilwa Masoko FDC i Tanzania.  Bilden ovan visar rektor Isiah Clements och textillärarinnan Teresa (frånvarande på bilden är elektronikstuderande Anania, som gärna var tillsammans med skolans ungdomar istället).

Albert och Alexia och några vänner från Tanzania

Den 18 februari 2014 i år startade vi vår långa resa till vår vänskola Kilwa Masoko FDC i Tanzania. Folkhögskolan ligger cirka 30 mil söder om Dar-es-Salaam. 

Vi var 11 elever och 4 personal som reste dit en tidig morgon. Under en veckas tid delade vi vardagen med elever och personal. Vi lärde av varandra. Alla vi träffade var väldigt glada att vi var där även om vi vände upp och ned på deras liv under en vecka.

På återvägen till Dar-esSalaam stannade vi till på tre andra folkhögskolor: Ikwiriri FDC, Arnatouglo FDC och Kisarawe FDC. Vi hade med oss varma hälsningar från Kvinnofolkhögskolan, Wendelsbergs folkhögskola och Göteborgs folkhögskola.

5 mars var vi tillbaka i Sverige - mycket trötta men lyckliga. 16 dagar i Afrika är en kraftfull injektion för själen.

Under babaoträdet står vi som var med på resan

Vänskolesamarbete - ”Coast to Coast”
är ett samarbete sedan 2001 mellan fyra folkhögskolor i Västsverige och fyra FDC på östkusten i Tanzania. Folkhögskolorna i Sverige träffas för att utbyta erfarenheter med deras
respektive vänskolor och samarbetar kring exempelvis besök av skolorna i Tanzania. Under åren har personal från Sverige besökt Tanzania, men 2009 gjorde de svenska folkhögskolorna ett samarrangemang med besök i Sverige från deras fyra vänskolor i Tanzania.

De fyra skolorna i Tanzania samarbetar även de på samma sätt kring vänskolesamarbetet som folkhögskolorna i Sverige. 

Paraplyorganisationen i Sverige heter Karibu Sweden. Cirka 40 folkhögskolor har idag kontakt med cirka 30 av de 55 folkhögskolorna i Tanzania. Folkhögskola benäms Folk Developmen Colleges i Tanzania. Vänslkolesamarbetets gemensamma mål är att sprida och utveckla folkbildning i Sverige och i Tanzania.

Skolor i Coast to Coast:
Göteborgs fhsk  -  Arnatouglo FDC
Kvinnofolkhögskolan  -  Kisarawe FDC
Löftadalens fhsk  –  Kilwa Masoko FDC
Wendelsbegs fhsk  –  Ikwiriri FDC

 

55 folkhögskolor i Tanzania
Tanzania blev en självständig stat 1961 efter många år som kolonistat till Tyskland och sedermera England. Landets första president hette Julius Nyerere, som var en stor förespråkare av socialism och en god vän till statsminister Olof Palme. Idén att förlägga skolväsende på landsbygden (folkhögskolor) kom sig av deras politiska utbyte. Landets ekonomi blev med åren sämre och efter Nyreres avgång 1985 kom fler partier in på den politiska marknaden. Folkhögskolorna i Tanzania har ändå fått ett fortsatt stöd av regimen. Landets ekonomi är fortfarande starkt beroende av bistånd från övriga världen, så skolorna lider brist på det mesta. Under vår senaste resa dit så var det en märkbar skillnad sen sist när det gällde underhåll av fastigheter, läromedel och finansieringen av lärartjänster. En del folkhögskolor har därför skaffat sig andra sätt att finansiera sin verksamhet till exempel genom tillverkning och försäljning av jordbruks-, snickeri- och metallprodukter samt konferensverksamhet. Entreprenörskap är ett av skolämnena - det är viktigt att kunna försörja sig.

rektor Cecilia och Tina i konferenssalen på Ikwiriri FDC

Bilden ovan visar den stora konferenssalen på Ikwiriri FDC. Landets president/regering har ett övernattningshus på skolan som rektor Cecilia har möjlighet att hyra ut.