Så här kontaktar du oss på skolan

Adress: Box 193, 439 05 Åsa
Besöksadress: Folkhögskolevägen, 439 54 Åsa

Skolans växel: 0340 - 58 18 00 (mån-fre kl. 9-12, övrig tid röstbrevlåda)

Skolans e-post:
loftadalen@regionhalland.se

Administration

Susanne Eklöv - ekonomi och elevadministration, tfn 0340-58 18 45
E-post: susanne.eklov@regionhalland.se

Pernilla Jansson -  rapporteringssystem för utbildningar och korta kurser, tfn 0340-58 18 11
E-post: pernilla.m.jansson@regionhalland.se

Personalassistent/Registrator/Kommunikatör:
Sandra Särnwald - samordnare, tfn 0340-58 18 48
E-post: sandra.sarnwald@regionhalland.se

Korta kurser/Konferenser
Inger Carlsson, tfn 0340-58 18 12
Telefonväxel: 0340-58 18 00 - tryck 1 för korta kurser/konferenser

Projektledare etableringskurser och Projektledare nyanlända/Ansvarig kurs&konferens:
Kristina Wik, tfn 0340-58 18 14
E-post: kristina.wik@regionhalland.se

Arbetslag Etablering:
Linda Gyllensten, Marie Hallberg, Mikael Bruks, Peter Davidsson och Anette Augustsson.

Marknadsförare
Camilla Tegebäck, tfn 0733-44 53 18
E-post: camilla.tegeback@regionhalland.se

Deltagarstödsteamet

Studie- och yrkesvägledare/Kurativa uppgifter:
Kristina Johansson, tfn: 0340-58 18 15
E-post: kristina.b.johansson@regionhalland.se

Pedagoger/Elevassistenter/Fritidsledare:
Abdulkadir Mohammednur - abdulkadir.mohammednur@regionhalland.se

Freddie Roth - freddie.roth@regionhalland.se

Ahmad Sarhangi - ahmad.sarhangi@regionhalland.se

Ulrika Mjölnevik - ulrika.mjolnevik@regionhalland.se

Skolledning

Michael Deubler rektor, tfn 0340-58 18 13
E-post: michael.deubler@regionhalland.se

Huvudman

Region Halland - organisationsnummer 232100-0115 (VAT-nr: SE232100011501) 
www.regionhalland.se

PlusGiro: 11 43 00-7

Mats Eriksson
regionstyrelsens ordförande,
Telefon arbete: 035-13 48 92
Telefon mobil: 070-595 60 85

Catarina Dahlöf
regiondirektör, tfn 076-818 48 96

Lovisa Aldrin
Ordförande för driftsnämnden för Kultur och Skola, tfn 070-749 00 55

Ny ordförande från mars 2018, Emma Gröndahl, tfn 073-612 63 83

Eva Nyhammar
Chef för Kultur- och Skolförvaltningen, tfn 035-17 98 89

Kontaktuppgifter Huvudman:
Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad
Telefon: 035 - 13 48 00
regionen@regionhalland.se