Kök, städ och vaktmästare


Kök:
Björn Klang - Avdelningschef Kök/Kost, tfn: 0340-58 18 29
Nya Thomasdotter, Berit Ohlsson, Ewa Majewska,  Ann-Charlotte Linde, Joanna Pawlak och Camilla Kärrdin.


Städ/Vaktmästeri:
Morgan Robertsson - avdelningschef Teknik, tfn: 0340-58 18 17.
Städ: Ann-Katrin Scholey, Catherine Arvidsson och Jenifer Mörk
Vaktmästeri: Sebastian Ångman och Manfred Dunst