13/4 kl. 18.30 - Kuststig i Åsa, ÅSA365, verksamhet "nyanlända" och öppen scen

Välkommen till Salongen på Löftadalens folkhögskola och ett späckat program:

Projekt: Kuststig i Åsa
Snart kanske vi enklare kan vandra längs Åsas vackra vikar. Detta tack vare två ideella eldsjälar - Lars o Leif - som förankrat idén hos kommunen och sökt finansiering. Har vi tur, så kan 'spaden' sättas i marken för första etappen redan i höst, Vi får information om vision och tänkt genomförandeplan. Kanske du känner att du kan och vill vara med och bidra på något sätt?

Löftadalens verksamhet för nyanlända
Säkert känner inte så många till att vår folkhögskola sedan början av 2015 har utökat sin verksamhet och nu är en viktig del i arbetet med etablering och integrering av nyanlända. I samarbete med ex. Arbetsförmedlingen och Region Halland driver man s k Etableringskurser, erbjuder en bra gymnasiemiljö för ensamkommande och har studieplatser för läkare och tandläkare som bl a behöver lära sig 'vårdsvenska' för att snabbare komma igång på arbetsmarknaden.

Öppen scen - musikunderhållning med deltagare från Singer-Songwriterlinjen
Vi avslutar kvällens program med musik.

Plats: Folkhögskolan, Salongen. OBS! Först till kvarn, max 60 platser.

Tid: 13 april kl. 18.30 - Välkommen!

Ett samarrangemang med Lars och Leif samt     logotyper åsa365 och Löftadalens folkhögskola