Besök från Tanzania

rektor Isiah Clements och textillärarinnan Teresa

Vi besökte vår vänskola Kilwa Masoko FDC i februari 2014. Nu var det dags för oss att återgälda all vänlighet och omtanke.

Förutom att låta våra besökare få en inblick i vår skolvärld och det svenska samhället, så har vi planerat kring det fortsatta utbytet mellan våra två skolor.

Mellan 21-30 maj gästas skolan av tre vänner från vår vänskola Kilwa Masoko FDC i Tanzania. Det är rektor Isiah Clements, textillärarinnan Teresa och elektronikstuderande Anania.

Mer info om vårt projekt går att läsa under Tanzaniaprojektet.