Bokmässan 25 sept

Jesusstatyn i Rio de JaneiroI våras hade vi besök av Petter som starkt propagerade för att vi ska läsa böcker. Besök på Bokmässan är ytterligare en aktivitet i skolans Läsprojekt.

Skolans alla elever och personal kommer att åka kollektivt in till Svenska Mässan i Göteborg den 25 september och vara där under hela öppningsdagen.

Bokmässa 2014 - en resa i världen - med fokus Brasilien

är en av de mest internationella bokmässorna hittills. Bland de 400 seminarierna finns 66 utomnordiska medverkande, inte minst författare från fokuslandet Brasilien och författare som ingår i "Röster från Katalonien". 

Världens blickar kommer de närmaste åren att riktas extra mycket mot Brasilien som – förutom att stå värd för både världsmästerskapen i fotboll (2014) och olympiska spelen (2016) – idag är ett av världens mest framgångsrika tillväxtländer. Mot den bakgrunden blir det särskilt intressant att få lyfta fram den brasilianska kulturen i allmänhet och litteraturen i synnerhet på Bokmässan i Göteborg 2014.