Demokratidag 2012

29 mars har vi en temadag "Demokrati" och skolan gästas bland annat av Nils Hanson från UG (Uppdrag granskning). 

valsedlarAtt rösta i politiska val är en del av våra demokratiska rättigheter. Temadagen kommer att handla om så mycket mera.

Vår demokratidag inleds redan kl. 08.40 med frågan "Vad är demokrati". Eleverna får då träffa Åsa Ekman som arbetar som demokratiutvecklare i Kungsbacka kommun.

Nils Hansson, känd tv-journalist från UG (Uppdrag gransking) finns här på skolan 13.30-15.00.

"För många personer är Uppdrag granskning ett sista hopp när alla andra sviker. Vi får varje dag tips från människor som drabbats av maktfullkomliga tjänstemän, hänsynslösa arbetsgivare eller oseriösa handlare. På så sätt är programmet en viktig ventil i det demokratiska samhället." sagt av Nils Hansson, projektledare UG.

Program:
08.40 - 09.45:
Vad är demokrati? Åsa Ekman, demokratiutvecklare Kungsbacka kommun
10.00 - 12.00:
Dans, musik, film och rollspel i arbetsgrupper
13.30 - 15.00:
Det journalistiska uppdraget, Nils Hanson, redaktionschef för SVT:s Uppdrag granskning
15.00 - 15.30:
Vad har vi lärt oss? Samtal och reflektioner kring temadagen