Idag kursstart för SMF och "Snabbspåret"

Utbildning för nyanländaIdag startar kurserna SMF och "Snabbspåret" för läkare och tandläkare.

SMF står för Studiemotiverande folkhögskolekurs, en kurs som vänder sig till deltagare som av olika anledningar inte påbörjat eller hoppat av gymnasiestudier. Tanken är att deltagaren ska återuppta sina gymnasiestudier efter avslutad 12 veckors kurs.

Idag startar också snabbutbildningen för läkare/tandläkare från Syrien och Irak. Utbildningen består av intensivsvenska, svenska i vården samt praktik. Behovet av utbildade läkare och tandläkare är stort i regionen och därför har Region Halland satsat på projektet.