Information om pension

Vårt pensionssystem - info 5/2 kl. 10.30. Plats: Salongen. Föreläsare: Agneta Claesson, Pensionsmyndigheten

 

Orange kuvert med info om pensionen

Tisdagen den 5 februari kl 10.30 kommer Agneta Claesson, Pensionsmyndigheten, till Löftadalens folkhögskola

Plats: Salongen.

Informationen riktar sig i första hand till alla elever på allmän kurs. Givetvis är även elever på Bild, Keramik, Textil, Kreativt fokus, Turism&Reseliv eller på Dans samt personal också välkomna.