Information om pension

Vårt pensionssystem - info 19/4 kl. 10.30. Plats: Gymnastiksalen. Föreläsare: Agneta Claesson, Pensionsmyndigheten

 

Orange kuvert med info om pensionen

Torsdagen den 19 april kl 10.30 kommer Agneta Claesson, Pensionsmyndigheten, till Löftadalens folkhögskola

Plats: Gymnastiksalen.

Informationen riktar sig i första hand till alla elever på allmän kurs. Givetvis är även elever på Bild, Keramik, Textil, Kreativt fokus, Turism&Reseliv eller på Dans samt personal också välkomna.