Konferens 28 april - Ett engagerat mottagande

Stor konferens på Löftadalens folkhögskola 28 april kl. 9-16 om mottagandet av ensamkommande. Konferensen inleds av landshövding Lena Sommerstad.

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen i Hallands län och Folkhögskolespåret. Cirka 100 tjänstemän och politiker med ansvar för ensamkommande barn och ungdomars boende, skolgång och etablering i kommun, landsting eller annan myndighet, företrädare från folkhögskola samt representanter från övrig idéburen sektor deltager i konferensen.

Dagens program innehåller:

  • Kjell Kampe som föreläser om "Tänk om du måste fly – att tvingas byta språk och kultur mitt i livet"
  • Inger Bergendorff, undervisningsråd Skolverket – om "Att främja nyanlända elevers lärande
  • Amir Hashemi-Nik, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm – om "Barn som försvinner regionalt och nationellt"
  • Om "Folkhögskolespåret" och "Nybyggarna", representanter från Folkhögskolespåret och Löftadalens folkhögskola
  • Laid Bouakaz, universitetslektor Malmö högskola – om "Anta utmaningen på en mångkulturell skola"
  • Kjell Kampe – "Vad är det jag kan när jag behärskar ett språk" 

Logotype Länsstyrelsen i Hallands länlogotype Folkhögskolespåret