Ett brinnande land

Reza Tagik berättar om situationen i Nordafrika. "Ett brinnande land" - om att tvingas lämna sitt hemland och leva mellan hopp och förtvivlan.

Måndag 28 mars kl. 12.30-13.45 har vi en extrainsatt måndagssamling i A-salen som knyter an till situationen i Nordafrika. Reza Tagik, verksam i Kungsbacka kommun (familjestödsteamet), kommer att prata om detta aktuella ämne utifrån sina egna erfarenheter.