Singer-Songwriters på turné

Deltagare från Singer-Songwriterlinjen uppträder9-14 mars besöker deltagarna på Singer-Songwriterlinjen Copenhagen Songwriter Academy. Under ledning av Anette Bjergfeldt kommer eleverna att jobba med olika workshops. Under tiden kommer man också att uppträda på olika scener i Köpenhamn.