Våra utbildningar

Hos oss kan du komplettera dina gymnasiestudier eller utveckla dina konstnärliga sidor inom bild och konst, textilt hantverk, keramik, dans och singer-songwriter. Vi har också utbildningar som riktar sig till nyanlända och ensamkommande.

Flygfoto över Löftadalen

 Våra utbildningar:

Allmän kurs - Behörighetsgivande kurser med fördjupningar: Färg&Form, Kärn, Musik, Nybyggarna, Solidarisk Livsstil och Svenska som andraspråk grund (SAS grund)

Bild- och Konstlinjen 1-2 år

Bild- och konstlinjen distanskurs

Danslinjen

Etableringskurs

Folkhögskolespåret

Fritidsledarutbildning med inriktning mot etablering och aktiva metoder

Författarlinjen

Författarlinjen - inriktning bilderbok - distanskurs

Intensivkurs i svenska språket (vårdsvenska)

Keramiklinjen 1-2 år

Kurser för nyanlända

Musikallinjen

Musiker- och improvisationslinjen

Musikproducentlinjen

Singer-songwriterlinje 1-2 år

Singer-songwriterlinjen fördjupning - projektår

Studiemotiverande kurs

Svenska från dag 1

Sångrösten som uttryck

Textila återbruk Distans 100%

Återbruk och Design 1-2 år

Här nedan finns länkar till Ansökan och läsårstider samt Studeranderätten:

Ansokan och läsårstider

Dina rättigheter/Skyldigheter