Allmän kurs - Din väg vidare ANSÖKAN STÄNGD

Behöver du komplettera kurser från grundskolan eller gymnasiet? Vill du få grundläggande behörighet till högskola eller annan eftergymnasial utbildning? Sök till Allmän kurs på Löftadalen - din väg vidare!

På Allmän kurs vänder vi oss till dig som vill:
- läsa in grundskole- och/eller gymnasiebehörighet
- studera i en trivsam och inspirerande miljö
- utvecklas som person på egna villkor

Utgångsläget för studierna är dina intressen, behov och förutsättningar. Förutom ämneskunskaper utvecklar du även studievana och ökad självkännedom. Du studerar ett eller flera år, beroende på hur din studiebakgrund ser ut.

Arbetssätt

Vårt syfte är att sätta skolans arbete i ett sammanhang med omvärlden och på så vis skapa en helhetsbild. Vi arbetar därför i så kallade block. Det innebär att du studerar i olika teman, där historia, naturkunskap, religion, samhällskunskap och svenska vävs samman. Blocken ger dig de kunskaper som du behöver utifrån din individuella studieplan. Enskilt arbete och föreläsningar varvas med grupparbeten och diskussioner. Här skapas mötesplatser för samtal, reflektion och förståelse - på det viset utvecklas du också socialt.

Grunden i vår pedagogik är samtalet och ditt aktiva deltagande. Genom att studera i mindre studiegrupper har lärarna mer tid för varje deltagare. Här får du hjälp att nå dina mål.
Vi vill ge insikt med utsikt.

Fördjupningar på Allmän kurs

På Allmän kurs väljer du en fördjupning som du arbetar med under en dag per vecka.

- Färg och Form: du undersöker material och tekniker inom konst och konsthantverk. Du lär känna och utvecklar din estetiska sida och kreativa process.

- Kärn: du arbetar med de ämnen och uppgifter som du behöver lägga extra tid på. Du får individuell handledning och möjlighet att strukturera upp dina studier samt arbeta i din egen studietakt.

- Musik: du får möjlighet att öva sång och spel på instrument (ackordspel, melodispel och rytmer). Du kommer att få lära dig mer om grundläggande musikteori, prova på att skapa egen musik och skriva egna sångtexter.

- Solidarisk livsstil: du arbetar med aktuella globala miljö- och rättvisefrågor, som får dig att tänka globalt och agera lokalt. Med debatter, simuleringsövningar, projektarbeten och uppsatsskrivning förbereds du för yrkesliv och vidare studier.

- Svenska som andraspråk: du som har annat modersmål än svenska får hjälp att komma vidare i språket. Goda kunskaper i svenska är inte bara viktigt för att kunna studera i Sverige, utan också en förutsättning för att ta del av svenskt kultur- och arbetsliv.

- Nybyggarna/Folkhögskolespåret:  du som är ensamkommande får möjlighet till studier på grundskole- eller gymnasienivå, samt boende och stöd. Läs mer om denna inriktning här.

Du kan läsa ett eller flera år, beroende på hur din studiebakgrund ser ut.

 • Svenska som andra språk Grund (SAS G) vänder sig till dig som har gått SFI eller Etableringskurs. Här läser du som är ny i Sverige svenska som andraspråk. Därefter kan du fortsätta på grundskole- och gymnasienivå på Allmän kurs.
 • Årskurs 1 vänder sig till dig som behöver läsa in grundskolan eller hela gymnasiet.
 • Årskurs 2 vänder sig till dig som har ca 800 godkända poäng från gymnasiet eller Komvux.
 • Årskurs 3 vänder sig till dig som har ca 1600 godkända poäng från gymnasiet eller Komvux.

Ansökan

Ansökan via vår digitala ansökan på skolans hemsida

I ansökan bifogar du:

 • Ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du söker utbildningen (max 1 A4 sida).
 • Ditt senaste betygsdokument eller din nuvarande individuella studieplan.
 • Ett personbevis för studier (som du beställer hos Skattemyndigheten).

Har en komplett ansökan skickats in görs ett första urval för intervju.

Vid antagningen kommer vi i första hand anta de som vill bo på skolans internat. 

Vid många sökanden kommer antagning ske genom lottning.

För att se hur antagningsprocessen går till -  se bilaga 6, Från ansökan till antagningsbesked i vår studeranderättsliga standard.

I de ämnesövergripande studierna kan du nå behörigheter i:


Grundläggande behörighet till yrkeshögskola:

 • Engelska 5
 • Historia 1a1
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1


Grundläggande behörighet till högskola:

 • Engelska 5 och 6
 • Historia 1a1
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3


Vi ger också särskilda behörigheter i:

 • Engelska 7
 • Historia 1a2
 • Matematik 2a, 2b och 2c
 • Naturkunskap 1a2 och 2
 • Religionskunskap 2
 • Samhällskunskap 1a2


Vi ger också behörigheter i grundskolans:

 • Engelska
 • Historia
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska/Svenska som andraspråk

Folkhögskolan gav Sema en andra chans

Sema Zabit

Mina betyg räckte inte till, och jag hade dålig självkänsla, berättar hon. Vändpunkten blev ett år på Löftadalens folkhögskola i Åsa.

- Det är det bästa jag gjort, säger Sema.


Text och bild hämtad från marsnumret 2012 av Region Hallands tidning "Halland - bästa livsplatsen". Läs hela artikeln!.

Möt lärarna som undervisar på Allmän kurs här!