Allmän kurs - Din väg vidare

Vill du bli klar med gymnasiet eller grundskola? Då är Allmän kurs din väg vidare. Kursstart även vårterminen 2018, 9 januari.

 

 

På Allmän kurs ger vi dig förutsättningar att klara av grundskolan och gymnasiet. Vi utgår från att alla har olika sätt att lära och undervisningen utgår från dina behov, förkunskaper och erfarenheter.

Vi ser kunskap som en helhet och därför arbetar vi i så kallade block. Det innebär att du studerar olika i teman där historia, naturkunskap, religion, samhällskunskap och svenska vävs samman. Blocken ger dig de kunskaper som du behöver utifrån din individuella studieplan.

Löftadalens folkhögskola är en annorlunda skola, där du utvecklar dina styrkor och får det du behöver för att kunna läsa vidare. Vi tror på dig. Vi tror att du har förmågor och möjligheter att klara dina studier.

Grunden i vår pedagogik är samtalet och ditt aktiva deltagande. Genom att studera i mindre studiegrupper har lärarna mer tid för varje deltagare. Här får du hjälp att nå dina mål. 

Fördjupningar Allmän kurs

På Allmän kurs väljer du en fördjupning som du arbetar med under en dag per vecka.

fördjupningen Färg och Form undersöker vi material och tekniker inom konst och konsthantverk. Du lär känna och utvecklar din estetiska sida och kreativa process.

fördjupningen Kärn arbetar du med de ämnen och uppgifter som du behöver lägga extra tid på. Du får individuell handledning och möjlighet att strukturera upp dina studier samt arbeta i din egen studietakt.

fördjupningen Musik får du möjlighet att öva sång och spel på instrument (ackordspel, melodispel och rytmer). Du kommer att få lära dig mer om grundläggande musikteori och prova på att skapa egen musik och skriva egna sångtexter.

fördjupningen Solidarisk livsstil arbetar du med aktuella globala miljö- och rättvisefrågor som får dig att tänka globalt och agera lokalt. Med debatter, simuleringsövningar, projektarbeten och uppsatsskrivning förbereds du för yrkesliv och vidare studier.

fördjupningen Svenska som andraspråk får du som har annat modersmål än svenska hjälp att komma vidare i språket. Goda kunskaper i svenska är inte bara viktigt för att kunna studera i Sverige, utan också en förutsättning för att ta del av svenskt kultur- och arbetsliv.

fördjupningen Nybyggarna/Folkhögskolespåret får du som är ensamkommande möjlighet till studier på grundskole- eller gymnasienivå samt boende och stöd. Läs mer om denna inriktning HÄR.

Du kan läsa ett eller flera år, beroende på hur din studiebakgrund ser ut.

Svenska som andra språk Grund (SAS G) vänder sig till dig som har gått SFI eller Etableringskurs. Här läser du som är ny i Sverige svenska som andraspråk. Därefter kan du fortsätta på grundskole- och gymnasienivå på Allmän kurs.

Årskurs 1 vänder sig till dig som behöver läsa in grundskolan eller hela gymnasiet.

Årskurs 2 vänder sig till dig som har ca 800 godkända poäng från gymnasiet eller Komvux.

Årskurs 3 vänder sig till dig som har ca 1600 godkända poäng från gymnasiet eller Komvux.

Ansökan

Ansökan via vår digital ansökan på skolans hemsida (öpnar 1 mars). 

I ansökan bifogar du:

 • Ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du söker utbildningen (max 1 A4 sida).
 • Ditt senaste betygsdokument eller din nuvarande individuella studieplan.
 • Ett personbevis för studier (som du beställer hos Skattemyndigheten).

 Vid antagningen kommer vi i första hand anta de som vill bo på skolans internat.

I de ämnesövergripande studierna kan du behörigheter i:

Grundläggande behörighet till yrkeshögskola:

 • Engelska 5
 • Historia 1a1
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1


Grundläggande behörighet till högskola:

 • Engelska 5 och 6
 • Historia 1a1
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

 

Vi ger också särskilda behörigheter i:

 • Engelska 7
 • Historia 1a2
 • Matematik 2a, 2b och 2c
 • Naturkunskap 1a2 och 2
 • Religionskunskap 2
 • Samhällskunskap 1a2

 

Vi ger också behörigheter i grundskolans:

 • Engelska
 • Historia
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska/Svenska som andraspråk

 

Bild på deltagare på Allmän kurs

 

 

Folkhögskolan gav Sema en andra chans

Sema Zabit

Mina betyg räckte inte till, och jag hade dålig självkänsla, berättar hon. Vändpunkten blev ett år på Löftadalens folkhögskola i Åsa.

- Det är det bästa jag gjort, säger Sema.

Text och bild hämtad från marsnumret 2012 av Region Hallands tidning "Halland - bästa livsplatsen". Läs hela artikeln!.

Vilka lärare undervisar på Allmän kurs? För svar klicka HÄR!