Allmän kurs - Färg och form

Vill du kombinera ämnesstudier med skapande? På Färg och form ges du möjlighet att kombinera studierna med att utveckla dig själv i bild och form.

Skylten till Färg och forms klassrum

På Färg och form vänder vi oss till dig som vill:

 • läsa in grundskole- och/eller gymnasiebehörighet
 • utveckla din kreativitet och skaparlust
 • friska upp och fördjupa dina kunskaper
 • studera i en trivsam och inspirerande miljö
 • utvecklas på egna villkor

Vi vill skapa mänskliga möten med kreativt skapande, samtal och reflektion.

Utifrån gruppens intressen och önskemål, kan det även ingå studiebesök och andra aktiviteter

Du ska nå dina mål i ämnesstudier samtidigt som du utvecklas som människa. På vår allmänna kurs är utgångsläget för studierna alltid ditt intresse, dina behov och dina förutsättningar. Förutom ämneskunskap skall du få studievana och ökad självkännedom.

Kursmål

Målet för Färg och form är att få ett gott studieresultat och en personlig konstnärlig utveckling genom att kombinera praktiskt arbete och teoretiska studier. Du som går på Färg och form ska få en bred inblick i estetiskt, konstnärligt arbete i kombination med ämnesstudier.

Arbetssätt

Parallellt med ämnesstudierna på inriktningen Färg och form kan vi även arbeta tematiskt utifrån ett brett perspektiv. Syftet är att se sammanhang och skapa en helhetsbild.

Skolsamverkan

Du deltar i deltagarkårsmöten, temadagar, städning av gemensamma utrymmen och måndagssamlingar där du får aktuell information från skolan, samt att varje klass någon gång får ansvara för innehållet i samlingen.

På Färg och form kan du läsa följande behörighetsgivande kurser:

 

Innehållskrav för Grundläggande behörighet till yrkeshögskola:

 • Engelska 5
 • Historia 1a1
 • Matematik 1a, b eller c
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1

Innehållskrav för Grundläggande behörigheter till högskola:

 • Engelska 5 och  6
 • Historia 1a1
 • Matematik 1a, b eller c
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Vi ger också särskilda behörigheter i:

 • Engelska 7
 • Historia 1a2
 • Matematik 2a, 2b och 2c
 • Naturkunskap 1a2 och 2
 • Samhällskunskap 1a2

Vi ger också behörigheter i grundskolans ämnen:

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska

Bild på Färg och formelever som skapar LandArt

Ansökan

Du behöver inga förkunskaper för att studera på Allmän kurs.

Till din ansökan vill vi att du bifogar ditt senaste betygsdokument  och ett brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå på kursen. Läs mer om ansökan och läsårstider.

Vid antagningen kommer vi i första hand anta de som vill bo på skolans internat. 

Kostnader

Utöver kostnaderna för dagelev eller internatelev tillkommer kostnader för läroböcker och vissa studiebesök max 2000 kronor per läsår, beroende på vilka kurser du läser. Både läroböcker och studiematerial finns att köpa på skolan. Du kommer även att ha möjlighet att hyra läroböcker till en lägre kostnad.

En del "prova på-material" ingår i utbildningen men det mesta av materialet som du använder betalar du själv. Kostnaderna kan variera, det beror lite på hur du väljer att arbeta. Räkna med minst 500 kr ytterligare. Har du eget material som du kan använda i ämnet Färg och Form får du gärna ta med dig det annars finns det visst material att köpa i skolans butik.

Din studieekonomi

Hur du löser det ekonomiskt under tiden du studerar kan du läsa om på sidan studiestöd. 

Material

Visst material finns att köpa i skolans butik - men ta gärna med dig eget material som du kan i ämnet Färg och Form.