Allmän kurs - Kärn

Behöver du mer tid för dina ämnesstudier? På Kärn ges du mer lärarledd tid för att i egen takt uppnå dina studiemål. Vårt mål är att anpassa studierna till dina förutsättningar.

På Kärn vänder oss till dig som vill:

 • läsa in grundskole- och/eller gymnasiebehörighet
 • ha extra tid till ämnesstudier
 • studera i en trivsam och inspirerande miljö
 • utvecklas på egna villkor

Bild på deltagare på kärnkursen på väg genom en dörrKursmål

På kärnkursen är arbetet med att förbättra din studieteknik och hitta dina styrkor en viktig del av kursen. På kärnkurstimmarna ges du extra lärarledd tid att arbeta med uppgifter i de ämnen du studerar. Du kan arbeta på egen hand eller i grupp. 

På kärnkursen är utgångsläget för studierna alltid ditt intresse, dina behov och dina förutsättningar.

Vårt mål med Kärninriktningen är att erbjuda dig individuellt anpassade studier för att du ska uppnå bättre studieteknik, ökad studiemotivation och ökad självkännedom.

Arbetssätt

Parallellt med ämnesstudierna på Kärn kan vi arbeta tematiskt utifrån ett brett perspektiv. Syftet är att se sammanhang och skapa en helhetsbild.

Vi vill skapa mötesplatser för samtal, reflektion och förståelse.

Skolsamverkan

Du deltar i deltagarkårsmöten, temadagar, städning av gemensamma utrymmen och måndagssamlingar där du får aktuell information från skolan, samt att varje klass någon gång får ansvara för innehållet i samlingen.

På Allmän kurs kan du läsa följande behörighetsgivande kurser:

Innehållskrav för Grundläggande behörighet till yrkeshögskola:

 • Engelska 5
 • Historia 1a1
 • Matematik 1a, b eller c
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1

Innehållskrav för Grundläggande behörigheter till högskola:

 • Engelska 5 och  6
 • Historia 1a1
 • Matematik 1a, b eller c
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Vi ger också särskilda behörigheter i:

 • Engelska 7
 • Historia 1a2
 • Matematik 2a, 2b och 2c
 • Naturkunskap 1a2 och 2
 • Samhällskunskap 1a2

Vi ger också behörigheter i grundskolans ämnen:

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska.

Antagning

Du behöver inga förkunskaper för att studera på Allmän kurs. Du ansöker via vår digitala ansökan som finns på vår hemsida. I den digitala ansökan bifogar du ett personligt brev, ditt senaste betygsdokument och ett personbevis för studier (som du beställer hos Skattemyndigheten). I det personliga brevet berättar du om dig själv och varför du vill gå kursen. Läs mer om ansökan och läsårstider. 

Vid antagningen kommer vi i första hand anta de som vill bo på skolans internat. 

Kostnader

Utöver kostnaderna för dagelev eller internatelev tillkommer kostnader för läroböcker och vissa studiebesök max 2000 kronor per läsår, beroende på vilka kurser du läser. Både läroböcker och studiematerial finns att köpa på skolan. Du kommer även att ha möjlighet att hyra läroböcker till en kostnad.

Din studieekonomi

Hur du löser det ekonomiskt under tiden du studerar kan du läsa om på sidan studiestöd.