Allmän kurs - Läs- och skrivsvårigheter

Vill du kombinera ämnesstudier eller särskilda behörigheter med att arbeta aktivt med dina läs- och skrivproblem?

På inriktningen Läs- och skrivsvårigheter vänder vi oss till dig som vill:

 • läsa in grundskole- och/eller gymnasiebehörighet
 • aktivt arbeta med dina läs- och skrivproblem
 • studera i en trivsam och inspirerande miljö
 • utvecklas på egna villkor

Deltagare på Läs- och Skriv jobbar vid datorn

På inriktningen Läs och skrivsvårigheter arbetar vi med speciella datorbaserade övningsprogram för att förbättra läs- och skrivförmågan. Vi har också utvalda datorverktyg som hjälper dig att övervinna svårigheter. Vi arbetar i små grupper och du får låna en laptop av skolan. Vår vision är att du ska växa och utvecklas, och på ett effektivt sätt kunna hantera dina läs- och skrivsvårigheter.

Kursmål

Målet med inriktningen Dyslexi är att du ska utveckla din läs- och skrivförmåga utifrån dina egna förutsättningar. Med de datorbaserade hjälpmedel och den elevcentrerade pedagogik som skolan erbjuder vill vi att du ska uppnå dina personliga mål och utveckla personliga strategier för att hantera dina läs- och skrivsvårigheter.

Du ska nå dina mål i ämnesstudier samtidigt som du utvecklas som människa. På vår allmänna kurs är utgångsläget för studierna alltid ditt intresse, dina behov och dina förutsättningar. Förutom ämneskunskap skall du få studievana och ökad självkännedom.

Arbetssätt

Parallellt med ämnesstudierna på inriktningen Dyslexi kan vi även arbeta tematiskt utifrån ett brett perspektiv. Syftet är att se sammanhang och skapa en helhetsbild.

På Allmän kurs, Läs- och skrivsvårigheter kan du läsa följande behörighetsgivande kurser:

Innehållskrav för Grundläggande behörighet till yrkeshögskola:

 • Engelska 5
 • Historia 1a1
 • Matematik 1a, b eller c
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1

Innehållskrav för Grundläggande behörigheter till högskola:

 • Engelska 5 och  6
 • Historia 1a1
 • Matematik 1a, b eller c
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Vi ger också särskilda behörigheter i:

 • Engelska 7
 • Historia 1a2
 • Matematik 2a, 2b och 2c
 • Naturkunskap 1a2 och 2
 • Samhällskunskap 1a2

Vi ger också behörigheter i grundskolans ämnen:

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska.

Antagning

Du behöver inga förkunskaper för att studera på Allmän kurs. För att bli antagen på Dyslexi ska du ha läs- och skrivsvårigheter. Det är en fördel om de är dokumenterade.  En förutsättning för att gå här är att du aktivt vill arbeta med dina problem.

Du ansöker via vår digitala ansökan som finns på vår hemsida. I den digitala ansökan bifogar du ett personligt brev, ditt senaste betygsdokument och ett personbevis för studier (som du beställer hos Skattemyndigheten). I det personliga brevet berättar du om dig själv och varför du vill gå kursen. Läs mer om ansökan och läsårstider här.

Vid antagningen kommer vi i första hand anta de som vill bo på skolans internat. 

Material

Du får låna en bärbar dator med olika övnings- och hjälpprogram under tiden du studerar hos oss.

Kostnader

Utöver kostnaderna för dagelev eller internatelev tillkommer kostnader för läroböcker och vissa studiebesök max 2000 kronor per läsår, beroende på vilka kurser du läser. Både läroböcker och studiematerial finns att köpa på skolan. Du kommer även att ha möjlighet att hyra läroböcker till en kostnad.

Din studieekonomi

Hur du löser det ekonomiskt under tiden du studerar kan du läsa om på sidan studiestöd.