Allmän kurs - Solidarisk livsstil

Vill du kombinera ämnesstudier med temastudier kring solidaritet och miljö? Då är det här inriktningen för dig. Här förbereds du extra för sikte mot högskolestudier.

På Solidarisk Livsstil vänder vi oss till dig som vill:

  • läsa in grundskole- och/eller gymnasiebehörighet
  • förbereda dig för vidare studier
  • friska upp och fördjupa kunskaper
  • pröva något nytt
  • studera i en trivsam och inspirerande miljö
  • utvecklas på egna villkor

Två deltagare från Solidarisk livsstil diskuterar. Minna och Teo.

Solidarisk lisvstil arbetar vi ämnesöverskridande i projektform med aktuella globala miljö- och rättvisefrågor. Vi arbetar både enskilt och i grupp, skriver rapporter och mindre uppsatser om dessa projekt.

Vårt mål är att ge dig kunskaper om rättvise- och miljöfrågor som leder till engagemang för en hållbar utveckling. Läs mer om vad som händer på inriktningen här. 

Du ska nå dina mål i ämnesstudier samtidigt som du utvecklas som människa. På vår allmänna kurs är utgångsläget för studierna alltid ditt intresse, dina behov och dina förutsättningar. Förutom ämneskunskap skall du få studievana och ökad självkännedom.

Kursmål

Målet med Solidarisk livsstil är att du genom projektinriktat arbete blir väl förberedd för vidare studier. Profilstudierna ska medvetandegöra dig om global solidaritet och hållbar utveckling för att tänka globalt och agera lokalt.

Arbetssätt

Parallellt med ämnesstudierna på inriktningen Solidarisk Livsstil kan vi även arbeta tematiskt utifrån ett brett perspektiv. Syftet är att se sammanhang och skapa en helhetsbild.

Vi vill skapa mötesplatser för samtal, reflektion och förståelse.

Skolsamverkan

Du deltar i deltagarkårsmöten, temadagar, måndagssamlingar där du får aktuell information från skolan, med mera.

På Solidarisk livsstil kan du läsa följande behörighetsgivande kurser:

Läs mer om Allmän kurs – Solidarisk livsstil

Antagning

Vid antagningen kommer vi i första hand anta de som vill bo på skolans internat.