Mer om Solidarisk livsstil

På Solidarisk livsstil har deltagarna fokus på solidarit och hållbar utveckling.

Här kan diskussionerna bli intensiva och vi tar oss an olika projekt som:

  • Vatten - en resurs att vårda
  • Globala och lokala mål för hållbar utveckling
  • Globalisering och migrationsfrågor

Tillsammans medvetandegör vi oss om de frågor som rör vår värld, både globalt och lokalt.

Två deltagare som gör en simulerings-övning tillsammans

Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp. Du får träna i att arbeta i projektform, skriva rapporter och mindre uppsatser. Detta för att förbereda dig för vidare studier och eller arbete som volontär eller projektarbetare. Inriktningen ger behörighet i Naturkunskap 1a1, 1a2 samt Svenska 3.

Vår sociala kultur och uppväxt sätts på prov när vi gör simuleringsövningar och rollspel som kan handla om världshandeln eller dumpning och förbränning. Simuleringsövningar ger nya perspektiv på din tillvaro.

Givetvis påverkar gruppens intressen inriktningen varje år. Under förra året studerade vi bland annat: Fair trade, solidaritet, mänskliga rättigheter, FN, kost och livsstil, miljö och etik samt ekologi.

Solidarisk livsstil samarbetar med frivilligorganisationer (NGO, non-governmental organisations) samt gör flera studiebesök som motsvarar vår profil. Vår systerskola i Kilwa Masoko, Tanzania ger oss en god inblick i ett av världens fattigaste länder men ger oss samtidigt möjlighet till kontakter som visar på en positiv framtid.

För oss är Solidarisk livsstil inte bara en inriktning på Allmän kurs, utan ett gemensamt krafttag för hur vi ska agera tillsammans för en rättvisare värld.

Du är välkommen till ett intressant år.