Allmän kurs - Svenska som andraspråk Grund

För dig som är nyanländ. SAS Grund ger dig mycket goda förutsättningar att lyckas med dina senare gymnasiekurser i svenska.

collage deltagare under olika lektionstillfällenSpråket är nyckeln till samhället. Du behöver ett språk för att förstå din omgivning och för att känna dig hemma i ett nytt land. Du behöver ett språk för att kommunicera, studera, arbeta och leva i Sverige. Kursen SAS Grund (Svenska som andraspråk) bygger på dina tidigare kunskaper och stärker dig i ditt språk.

För att studera gymnasiekurserna i svenska behöver du ett stort ordförråd och förståelse för hur man studerar i den svenska gymnasieskolan. SAS Grund ger dig mycket goda förutsättningar att lyckas med dina senare gymnasiekurser i svenska.

SAS Grund är vägen mot högre studier i Sverige. Det är en kurs för dig som vill fortsätta att studera på Allmän kurs. Allmän kurs ger dig grundläggande behörighet för högre eftergymnasiala studier.

SAS Grund ger dig språkliga verktyg så att du ska kunna uttrycka dig så bra som möjligt i många olika situationer. SAS Grund ger dig fördjupade kunskaper i språk och litteratur, samhällsliv och kultur, arbetsliv och fritid. Oavsett om du planerar att arbeta eller studera vidare efter SAS Grund kommer du att behöva de kunskaper som kursen ger dig.

Du som söker ska ha betyg från SFI kurs D eller motsvarande kunskaper. Vid antagningen gör läraren bedömningen om den sökande har tillräckliga förkunskaper för att klara kursen.

Lärare på kursen är Mikael Bruks.