Allmän kurs - Solidarisk livsstil

Vill du kombinera ämnesstudier med temastudier kring solidaritet och miljö? Då är det här inriktningen för dig. Här förbereds du extra för sikte mot högskolestudier. 

På Solidarisk Livsstil vänder vi oss till dig som vill:

 • läsa in grundskole- och/eller gymnasiebehörighet
 • förbereda dig för vidare studier
 • friska upp och fördjupa kunskaper
 • pröva något nytt
 • studera i en trivsam och inspirerande miljö
 • utvecklas på egna villkor

Två deltagare från Solidarisk livsstil diskuterar. Minna och Teo.

Solidarisk lisvstil arbetar vi ämnesöverskridande i projektform med aktuella globala miljö- och rättvisefrågor. Vi arbetar både enskilt och i grupp, skriver rapporter och mindre uppsatser om dessa projekt.

Vårt mål är att ge dig kunskaper om rättvise- och miljöfrågor som leder till engagemang för en hållbar utveckling. Läs mer om vad som händer på inriktningen här. 

Du ska nå dina mål i ämnesstudier samtidigt som du utvecklas som människa. På vår allmänna kurs utgångsläget för studierna alltid ditt intresse, dina behov och dina förutsättningar. Förutom ämneskunskap skall du få studievana och ökad självkännedom.

Kursmål

Målet med Solidarisk livsstil är att du genom projektinriktat arbete blir väl förberedd för vidare studier. Profilstudierna ska medvetandegöra dig om global solidaritet och hållbar utveckling, att tänka globalt och agera lokalt.

Arbetssätt

Parallellt med ämnesstudierna på inriktningen Solidarisk Livsstil kan vi även arbeta tematiskt utifrån ett brett perspektiv. Syftet är att se sammanhang och skapa en helhetsbild.
Vi vill skapa mötesplatser för samtal, reflektion och förståelse.

Skolsamverkan

Du deltar i elevkårsmöten, temadagar, måndagssamlingar där du får aktuell information från skolan, med mera.

På Solidarisk livsstil kan du läsa följande behörighetsgivande kurser:

Läs mer om vår kursplan på en egen sida.

Grundläggande behörighet till yrkeshögskola:

 • Engelska 5
 • Historia 1a1
 • Matematik 1a, b eller c
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1

Grundläggande behörigheter till högskola:

 • Engelska 5 och  6
 • Historia 1a1
 • Matematik 1a, b eller c
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Vi ger också särskilda behörigheter i:

 • Engelska 7
 • Historia 1a2
 • Matematik 2a, 2b och 2c
 • Naturkunskap 1a2 och 2
 • Samhällskunskap 1a2

Beroende på deltagarunderlaget kan vi också ge:

 • Religionskunskap 2
 • Samhällskunskap 2
 • Filosofi
 • Psykologi
 • Retorik

Vi ger också behörigheter i grundskolans ämnen:

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska.

Ansökan

Du behöver inga förkunskaper för att studera på Allmän linje. Till din ansökan vill vi att du bifogar ditt senaste betygsdokument och ett brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå på kursen. Läs mer om ansökan och läsårstider.

Kostnader

Utöver kostnaderna för dagelev eller internatelev tillkommer kostnader för läroböcker och vissa studiebesök max 2000 kronor per läsår, beroende på vilka kurser du läser. Både läroböcker och studiematerial finns att köpa på skolan. Du kommer även att ha möjlighet att hyra läroböcker till en kostnad.

Din studieekonomi

Hur du löser det ekonomiskt under tiden du studerar kan du läsa om på sidan studiestöd.