Kursplan Bild- och konst Distans

Bild- och konst distans är en ettårig utbildning på distans. Den ger dig möjlighet att utveckla och bredda din kunskap om teckning, målning och form. Kursen kan vara högskoleförberedande men fungerar även för dig som vill ha ett år med kreativt innehåll och fokus och kanske ha tid att arbeta samtidigt. Utbildningen finns i två hastigheter; 100% för dig som vill ha gott om tid och 50% för dig som arbetar snabbare.

Kursbeskrivning

Vi kommer att titta på bilder, prata om bilder och göra bilder i både 2D och som skulptur. Genom att undersöka och pröva olika material och kreativa tekniker får du verktyg för att utveckla ditt uttryck och bli medveten om din konstnärliga process. Gemensamma genomgångar, besök på utställningar och enskild handledning med din lärare på distans vidgar din syn på konst och vilka skapandeprocesser som kan leda dig till önskat resultat.

Heltidskursen åker på olika studiebesök under året. Dessutom organiseras varje vår en studieresa utomlands då vi fördjupar oss den konst och kultur vi möter där på olika sätt. OM du som bor i närheten vill delta i dessa besök finns det som en möjlighet. Kostnader för dessa får du stå för själv. Du kommer annars få i uppgift att göra egna studiebesök själv eller i grupp med andra som går på distanskursen.

Kursmål

Bild&konst Distans kan vara en möjlighet att fortbilda Dig. Det kan även vara ett komplement till tidigare studier/arbete eller stödja utveckling av det egna konstnärliga skapandet och på så sätt ge dig större makt över din framtid.

Den studerande ska efter genomgången utbildning ha

 • goda praktiska och teoretiska kunskaper inom bildkonst och bildskapande.
 • praktisk erfarenhet av projektarbete med tyngdpunkten på konstnärliga processer och reflektion.

Kursens upplägg och innehåll

Undervisningen är upplagd i block och teman i kortare och längre perioder. Du arbetar tre eller fem dagar i veckan beroende på studiehastighet. Lärarna arbetar under dagtid upp till tre dagar i veckan. Vi har även aktiviteter som är helgaktiviteter som du inbjuds till under året.

Du kommer att få arbeta enskilt och i grupp med både givna uppgifter och egna idéer under kursens gång. Du behöver ha tillgång till ett arbetsrum samt dator och digitalkamera eller mobilkamera samt erfarenhet av tekniken du kommer att använda. Teknisk support ingår inte i utbildningen.

Två tillfällen under varje termin kommer du att ha obligatoriska träffar på skolan från fredag 15.00 till söndag 16.00. Under denna tid har du tillgång till ateljén på skolan. Ateljén har utsikt mot havet och är granne med Keramiklinjens verkstäder. Datumen för dessa tillfällen står på en annan plats. (länka till rubriken Närträffar på huvudsidan)

Detta ingår i utbildningen

 • Teckning och skisstekniker – blyerts, tusch, kritor och kol.
 • Målning – akryl, akvarell och blandtekniker.
 • Skulptur och objekt – ex: keramik, kartong, ståltråd, gips.
 • Färglära, färgteori samt kunskap om perspektiv och bildkomposition.
 • Utställningskunskap – Teori och praktik från idé till färdig utställning.
 • Konstnärligt utvecklingsarbete – projektarbete.
 • Kreativitet – verktyg för flöde och nyskapande.
 • Konstorientering.
 • Entreprenörskap och marknadsföring med hjälp av sociala medier.
 • Mobilfoto.

Skolsamverkan

Utöver kursens ordinarie schema så tillkommer de skolgemensamma aktiviteter som vi ordnar och deltar i tillsammans över kursgränserna. Det kan vara friluftsdagar, temadagar, teater- och biobesök föreläsningar och studieresor. Vi har även Öppen Scen vissa onsdagskvällar hela året. Allt kompletterar undervisningen på linjen och är utmärkta tillfällen att lära av och umgås med dina skolkamrater. Dessa aktiviteter är du välkommen att delta i om eller när du besöker skolan.

Intyg

Du får ett intyg efter fullgjord kurs.