Kursplan Bild- och konstlinjen på nätet

Bild- och konstlinjen är en ettårig halvtidskurs på distans. Den låter dig använda ett undersökande och lekfullt sätt för att utveckla och bredda din kunskap om teckning, målning och form. Kursen kan vara högskoleförberedande men fungerar även för dig som vill ha ett år med kreativt innehåll och fokus och kanske ha tid att arbeta samtidigt. 

Kursbeskrivning

Vi kommer att titta på bilder, prata om bilder och göra bilder i både 2D och som skulptur. Fokus ligger på att gestalta människor och miljö både genom avbildning och som konstnärlig gestaltning ur fantasin.

Genom att undersöka och pröva olika material och kreativa tekniker får du verktyg för att utveckla ditt uttryck och bli medveten om din konstnärliga process. Gemensamma genomgångar, besök på utställningar och enskild handledning med din lärare på distans vidgar din syn på konst och vilka skapandeprocesser som kan leda dig till önskat resultat. 

Heltidskursen åker på olika studiebesök under året. Dessutom organiseras varje vår en studieresa utomlands då vi fördjupar oss den konst och kultur vi möter där på olika sätt. OM du vill delta i dessa besök finns det möjlighet. Kostnader för dessa får du stå för själv. 

Kursmål

Bild och konstlinjen ger möjlighet till deltagarna att fortbilda sig, vara ett komplement till tidigare studier/arbete eller utveckling av det egna konstnärliga skapandet. 

Den studerande ska efter genomgången kurs ha

 • goda praktiska och teoretiska kunskaper inom bildkonst och bildskapande med fokus på människa och miljö.
 • praktisk erfarenhet av projektarbete med tyngdpunkten på konstnärliga processer och reflektion.

Kursens upplägg och innehåll

Undervisningen är oftast upplagd i block och teman i kortare och längre perioder. 

Du kommer att få arbeta enskilt och i grupp med både givna uppgifter och egna idéer under kursens gång.

Tre tillfällen under varje termin kommer du att ha obligatoriska träffar på skolan från fredag 10.40 till lördag 16.00. Kostnad för kost och ev. logi under dessa dagar tillkommer. 

Detta ingår i utbildningen

 • Skisstekniker med bl.a. blyerts, kol och krita. 
 • Teckning – blyerts, tusch, färgpennor och kol. Krokiteckning. 
 • Målning – akryl och akvarell och blandtekniker. Modellstudier, Landskap, Porträtt och interiörer.
 • Skulptur – keramik, kartong, ståltråd, gips. Form och rörelse. 
 • Färglära och färgteori. 
 • Komposition och gestaltning
 • Konstnärligt utvecklingsarbete – projektarbete. 
 • Kreativitet – verktyg för flöde och nyskapande.
 • Konstorientering. 
 • Entreprenörskap och marknadsföring med hjälp av sociala medier.