Bild- och konstlinjen 1-2 år ANSÖKAN STÄNGD

Vill du bredda din kunskap om teckning, målning och form, och i en inspirerade och kreativ miljö utvecklas som konstnär? Bild- och konstlinjen ger dig ett år fullt med kreativt innehåll och fokus!

genomgång av modelldagar

På Löftadalens folkhögskola har du möjlighet att i en ateljé med fantastisk utsikt över havet undersöka skapandeprocessen med eftertanke och lekfullhet.

Bild- och konstlinjen är en ettårig grundläggande konstutbildning, där du använder ett undersökande arbetssätt för att utveckla och bredda din kunskap om bland annat teckning, målning och form. Kursen är högskoleförberedande, men fungerar även för dig som vill ha ett sabbatsår med kreativt innehåll och fokus. Genom att undersöka skapandeprocessen med eftertanke och lekfullhet kommer du att få en chans att utvecklas som konstnär.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår bland annat skisstekniker, perspektivlära, färglära, bildkomposition, kroki och materiallära. Under hela året återkommer tekniker som uppmuntrar kreativitet och fantasi samt ger verktyg för ett skapande liv. Vi går igenom material som akvarell, pastell, akryl förutom de vanligaste teckningsmaterialen.

Utbildningen är oftast upplagd i block eller teman om två veckor. Ämnen som är insprängda i undervisningen är bland andra konsthistoria, bildanalys, kroki, entreprenörskap och utställningskunskap. Uppgifterna sker både enskilt och i grupp. Du har en egen plats i skolans ateljé och har tillgång till ateljén under kvällar och de flesta helger.  

Gemensamma genomgångar, utställningar och enskild handledning i ateljén vidgar din syn på konst och vilka skapandeprocesser som kan leda dig till önskat resultat.  Tekniker som uppmuntrar kreativitet  återkommer under hela året.

Vi har också kreativa samarbeten med de andra estetiska linjerna på skolan. Vi åker på olika studiebesök under året. Varje vår organiseras en studieresa utomlands då vi fördjupar oss den konst och kultur vi möter där på olika sätt. Resorna är obligatoriska och betalas via den avgift du betalar under året.

Lärarna som undervisar på linjen har kunskap och erfarenheter som kompletterar varandra.

Kursmål

Bild- och konstlinjen är högskoleförberedande, men fungerar även för dig som vill ha ett sabbatsår med kreativt innehåll och fokus. Konstutbildningen ska ge dig en möjlighet att fortbilda dig. Det kan även vara ett komplement till tidigare studier/arbete, eller stödja utvecklingen av det egna konstnärliga skapandet och på så sätt ge dig större makt över din framtid.

Förkunskaper

Du behöver inte ha några formella kunskaper för att söka Bild- och konstlinjens första år. Däremot behöver du ha ett brinnande intresse för teckning, målning och form och  ha tecknat och målat på egen hand.

För att söka utbildningen bör du:

  • ha slutfört årskurs 9 i grundskolan eller Svenska som andrapråk (B2) med godkända betyg
  • ha förmågan att  självständigt analysera och reflektera över din lärprocess i din loggbok, med hjälp av din lärare som handledare
  • kunna ta eget ansvar och ta egna initiativ i dina studier
  • kunna planera dina studier samt arbeta självständigt de timmar du arbetar utan lärare i ateljén  

Ansökan och arbetsprover till Bild- och konstlinjen

Du ansöker genom vår digitala ansökan via skolans hemsida.

Till din ansökan vill vi att du bifogar

  • Ett personligt brev där du berättar om dig själv, ditt intresse och vad du har för mål med dina studier. Beskriv dina tidigare erfarenheter av bild, konst och form; det kan vara sådant du skapat på din fritid eller kurser och utbildningar som du har gått.
  • Ditt senaste betygsdokument
  • Ett personbevis för studier (som du beställer hos Skattemyndigheten)
  • Ett självporträtt som du har gjort i valfritt material och fotograferat eller scannat in. Vi vill ha det i pdf-format.

Bild- och konstlinjen, år 2

Du som redan har gått ett år på Bild- och konstlinjen kan förlänga dina studier med ytterligare ett år. Du går då samma kurs för att fördjupa dina kunskaper ytterligare. Du gör en digital ansökan och kallas till intervju. Utbildningen förändras alltid något från år till år då deltagarnas önskningar och förkunskaper påverkar innehållet.

Det här året  passar för dig som är redo att jobba lite mer självständigt och även dig som behöver färdigstsälla arbetsprover för att komma in på en högre utbildning. Är du extern sökande så har du en lätt utökad ansökan att skicka in till oss. Läs mer om ansökan till År 2 nedan.

Ansökan och arbetsprover för extern sökande till årkurs 2

Du som söker till Bild- och konstlinjens andra år har ytterligare arbetsprover du ska bifoga till din digitala ansökan: 

  • Ett personligt brev där du berättar om dig själv, ditt intresse och vad du har för mål med dina studier. Beskriv dina även innehållet i dina tidigare utbildningar i bild, konst och form.
  • Fem foton på verk du har skapat: en skiss, en teckning, en målning, en skulptur, ett självporträtt. Välj motiv från både fantasin och verkligheten som du är nöjd med. Fotona ska vara av god kvalitet och infogade i ett pdf-dokument. Dokumentet får vara högst 3MB i storlek.  

Urval och antagning

Har en komplett ansökan skickats in görs ett första urval för intervju på skolan innan den slutliga antagningen sker. Bedömningskriterierna vid intervjun utgår från ovanstående förkunskaper.
Vid antagningen kommer vi i första hand anta de som vill bo på skolans internat. 

Vid många sökanden kommer antagning ske genom lottning.

För att se hur antagningsprocessen går till -  se bilaga 6, Från ansökan till antagningsbesked i vår studeranderättsliga standard.

Det kommer finnas möjlighet att komma på intervju under vecka 19 för dig som skickar in din ansökan i maj.

Information om ansökan och läsårstider finns på en egen sida.

Kostnader

Kostnader tillkommer för läroböcker, eget konstmaterial och egna studieresor.  Du betalar 2700kr per år; ca 300kr per inbetalning för gemensamt material och gemensamma studieresor. I utbildningen ingår dessutom en längre studieresa till en plats i Europa i syfte att studera samtida konst och träna på resemåleri. Resekostnaden beräknas till ca 3500kr.

Studieekonomi

Kursen går endast på heltid (100%). Mer information hur du löser det ekonomiskt under tiden du studerar finner du på sidan Studiestöd på skolans webbplats.

Studiebesök, prova-på-dagar och Öppet hus

Lördagen den 17 mars 2018 har vi öppet hus på skolan och då kan du besöka utbildningen och se hur skolan ser ut. Om du inte kan komma på Öppet hus så kom gärna och besök oss och se vad som händer på utbildningen någon annan tid.  Skulle du vilja prova på hur det är att gå på Bild- och konstlinjen så har du möjlighet att göra detta veckan innan öppet hus. Kontakta Brita Wanngård via e-post: (brita.wanngard@regionhalland.se) .Beroende på hur många som ansöker om provvecka så kan vi bara garantera 2 studiedagar samt 1 övernattning.

Läs mer om Bild- och konstlinjens kursplan på en egen sida.