Bild- och konstlinjen 1-2 år

Längtar du efter att utveckla din konstnärliga sida i en inspirerande miljö? Är du som gladast när du tecknar och målar? På Bild och konstlinjen använder du ett undersökande arbetssätt för att utveckla och bredda din kunskap om teckning, målning och form. Kursen är högskoleförberedande men fungerar även för dig som vill ha ett sabbatsår med kreativt innehåll och fokus. Kursen går endast på heltid.

genomgång av modelldagar

Om utbildningen

Kursen syfte är att ge dig kunskaper om bildens och formens kommunikativa egenskaper och särskilda förmåga att synliggöra dina och andras tankar, idéer och visioner. Fokus i utbildningen är att arbeta med gestaltande och berättande utifrån givna sammanhang och teman och på så sätt utveckla ditt uttryck och din konstnärliga process.

Studierna

På linjen arbetar vi i oftast i block om 1-2 veckor kring samma tema eller teknik. I dessa block kan ingå skisstekniker, perspektiv, kroki, komposition m.m. Att teckna, måla och skulptera efter förebild ger dig möjlighet att tolka och gestalta människor och världen omkring dig, ur verkligheten eller fantasin. Kroki och modellstudier återkommer regelbundet under året.

Gemensamma genomgångar, utställningar och enskild handledning i ateljén vidgar din syn på konst och vilka skapandeprocesser som kan leda dig till önskat resultat.  Tekniker som uppmuntrar kreativitet  återkommer under hela året. Lärarna som undervisar på linjen har kunskap och erfarenheter som kompletterar varandra. Du har en egen arbetsplats i vår gemensamma ateljé och har tillgång till ateljén efter skoltid och de flesta helger.

Bild- och konstlinjen År 2

Du som redan har gått ett år på Bild- och konstlinjen kan förlänga dina studier med ytterligare ett år. Du går du samma kurs för att fördjupa dina kunskaper ytterligare. Du gör en digital ansökan och kallas till intervju. Utbildningen förändras alltid något från år till år då deltagarnas önskningar och förkunskaper påverkar innehållet.

Det här året  passar för dig som är redo att jobba lite mer självständigt och även dig som behöver färdigstsälla arbetsprover för att komma in på en högre utbildning. Är du extern sökande så har du en lätt utökad ansökan att skicka in till oss. Läs mer om ansökan till År 2 nedan.

Förkunskaper

Du behöver inte ha några formella kunskaper för att söka Bild- och konstlinjens första år. Däremot behöver du ha ett brinnande intresse för teckning, målning och form och  ha tecknat och målat på egen hand.

För att söka utbildningen bör du:

  • ha slutfört årskurs 9 i grundskolan eller Svenska som andrapråk (B2) med godkända betyg
  • ha förmågan att  självständigt analysera och reflektera över din lärprocess i din loggbok, med hjälp av din lärare som handledare
  • kunna ta eget ansvar och ta egna initiativ i dina studier
  • kunna planera dina studier samt arbeta självständigt de timmar du arbetar utan lärare i ateljén  

Ansökan och arbetsprover till Bild- och konstlinjen

Du ansöker genom vår digitala ansökan via skolans hemsida (öppnar 1 mars).

Till din ansökan vill vi att du bifogar

  • Ett personligt brev där du berättar om dig själv, ditt intresse och vad du har för mål med dina studier. Beskriv dina tidigare erfarenheter av bild, konst och form; det kan vara sådant du skapat på din fritid eller kurser och utbildningar som du har gått.
  • Ditt senaste betygsdokument
  • Ett personbevis för studier (som du beställer hos Skattemyndigheten)
  • Ett självporträtt som du har gjort i valfritt material och fotograferat eller scannat in. Vi vill ha det i pdf-format.

Ansökan och arbetsprover för extern sökande till årkurs 2

Du som söker till Bild- och konstlinjens andra år har ytterligare arbetsprover du ska bifoga till din digitala ansökan: 

  • Ett personligt brev där du berättar om dig själv, ditt intresse och vad du har för mål med dina studier. Beskriv dina även innehållet i dina tidigare utbildningar i bild, konst och form.
  • Fem foton på verk du har skapat: en skiss, en teckning, en målning, en skulptur, ett självporträtt. Välj motiv från både fantasin och verkligheten som du är nöjd med.. Fotona ska vara av god kvalitet och infogade i ett pdf-dokument. Dokumentet får vara högst 3MB i storlek.  

Urval och antagning

Om din ansökan är komplett kallas du till intervju på skolan innan den slutliga antagningen sker. Bedömningskriterierna vid intervjun utgår från ovanstående förkunskaper. Vid antagningen kommer vi i första hand anta de som vill bo på skolans internat. 

 Det kommer finnas möjlighet att komma på intervju under vecka 19 för dig som skickar in din ansökan i maj.

Information om ansökan och läsårstider finns på en egen sida.

Kostnader

Utöver bekräftelseavgiften tillkommer kostnader för läroböcker, eget konstmaterial och egna studieresor.  Du betalar 2700kr per år; ca  300kr per inbetalning på för gemensamt material och gemensamma studieresor. I utbildningen ingår dessutom en längre studieresa till en plats i Europa i syfte att studera samtida konst och träna på resemåleri. Resekostnaden beräknas till ca 3500kr..

Studieekonomi

Kursen går endast på heltid (100%). Mer information hur du löser det ekonomiskt under tiden du studerar finner du på sidan Studiestöd på skolans webbplats.

Studiebesök, prova-på-dagar och Öppet hus

Lördagen den 17 mars 2017 har vi öppet hus på skolan och då kan du besöka utbildningen och se hur skolan ser ut. Om du inte kan komma på Öppet hus så kom gärna och besök oss och se vad som händer på utbildningen någon annan tid.  Skulle du vilja prova på hur det är att gå på Bild- och konstlinjen så har du möjlighet att göra detta veckan innan öppet hus. Kontakta Brita Wanngård via e-post: (brita.wanngard@regionhalland.se) .Beroende på hur många som ansöker om provvecka så kan vi bara garantera 2 studiedagar samt 1 övernattning.

Läs mer om Bild- och konstlinjens kursplan på en egen sida.