Kursplan - Bild- och konstlinjen

Bild- och konstlinjen är en ettårig heltidskurs. Den låter dig använda ett undersökande och lekfullt sätt för att utveckla och bredda din kunskap om teckning, målning och form. Kursen kan vara högskoleförberedande men fungerar även för dig som vill ha ett sabbatsår med kreativt innehåll och fokus

Kursbeskrivning

Vi kommer att titta på bilder, prata om bilder och göra bilder i både 2D och som skulptur. Fokus ligger på att gestalta människor och miljö både genom avbildning och som konstnärlig gestaltning ur fantasin; att genom intryck få ett uttryck.  

krokier

Genom att undersöka och pröva olika material och kreativa tekniker får du verktyg för att utveckla ditt uttryck och bli medveten om din konstnärliga process. Gemensamma genomgångar, utställningar och enskild handledning i ateljén vidgar din syn på konst och vilka skapandeprocesser som kan leda dig till önskat resultat.

Bild- och konstlinjen har också kreativa samarbeten med de andra estetiska linjerna på skolan. Vi åker på olika studiebesök under året och dessutom organiseras varje vår en studieresa utomlands då vi fördjupar oss den konst och kultur vi möter där på olika sätt. Resorna betalas via den avgift som deltagaren betalar under året. Läs mer om detta under kostnader nedan. 

Kursmål

Bild- och konstlinjen ger möjlighet till deltagarna att fortbilda sig, vara ett komplement till tidigare studier/arbete eller utveckling av det egna konstnärliga skapandet. 

Den studerande ska efter genomgången kurs ha

 • goda praktiska och teoretiska kunskaper inom bildkonst och bildskapande med fokus på människa och miljö.
 • ökad kunskap om de krav som kan ställas för att kunna söka till högre studier inom relevanta områden.
 • praktisk erfarenhet av projektarbete med tyngdpunkten på konstnärliga processer och reflektion.

temperaövning

Kursens upplägg och innehåll

Undervisningen är oftast upplagd i block och teman i kortare och längre perioder. Skoldagen pågår mellan klockan 9 och 16 och vi arbetar även vissa helger under året. 

Du kommer att få arbeta enskilt och i grupp med både givna uppgifter och egna idéer under kursens gång. Du har en egen plats i skolans ateljé och har tillgång till ateljén under kvällar och helger. Ateljén har utsikt mot havet och är granne med Keramiklinjens verkstäder.

Detta ingår i utbildningen

 • Skisstekniker med bl.a. blyerts, kol och krita. 
 • Teckning – blyerts, tusch, färgpennor och kol. Krokiteckning. 
 • Målning – akryl, akvarell och blandtekniker. Modellstudier, landskap, porträtt och interiörer.
 • Skulptur – keramik, kartong, ståltråd, gips. Form och rörelse. 
 • Färglära och färgteori. 
 • Komposition och gestaltning
 • Utställningskunskap – Teori och praktik från idé till färdig utställning.
 • Konstnärligt utvecklingsarbete – projektarbete. 
 • Kreativitet – verktyg för flöde och nyskapande.
 • Konstorientering. 
 • Entreprenörskap och marknadsföring med hjälp av sociala medier.
 • Digitalfoto.

Dessa ämnen dyker även upp i temadagsform, föreläsningar, studiedagar och studieresor. 

Skolsamverkan

Utöver kursens ordinarie schema så tillkommer de skolgemensamma aktiviteter som vi ordnar och deltar i tillsammans över kursgränserna. Det kan vara friluftsdagar, temadagar, teater- och biobesök föreläsningar och studieresor. Det kan också vara att ta hand om skolans fik eller gemensam städning under året. Allt kompletterar undervisningen på linjen och är utmärkta tillfällen att lära med och av dina skolkamrater. 

Som deltagare på en folkhögskola så finns det även aktiviteter som faddrar och deltagarkåren ordnar med skolans hjälp. 

Du kan läsa mer om antagning och kostnader på vår kurssida).