Kursplan Bild- och konstlinjen

Bild- och konstlinjen är en ettårig heltidsutbildning. Du använder ett undersökande arbetssätt för att utveckla och bredda din kunskap om teckning, målning och form. Kursen är högskoleförberedande men fungerar även för dig som vill ha ett studieår med kreativt innehåll och fokus.

bildmaterial

Kursbeskrivning

Vi kommer att titta på bilder, prata om bilder och göra bilder i både 2D och som skulptur. Genom att undersöka och pröva olika material och kreativa tekniker får du verktyg för att utveckla ditt uttryck och bli medveten om din konstnärliga process. Gemensamma genomgångar, utställningar och enskild handledning i ateljén vidgar din syn på konst och vilka skapandeprocesser som kan leda dig till önskat resultat.

Bild- och konstlinjen har också kreativa samarbeten med de andra estetiska linjerna på skolan. Vi åker på olika studiebesök under året och dessutom organiseras varje vår en studieresa utomlands då vi fördjupar oss den konst och kultur vi möter där på olika sätt. .

Kursmål

Bild- och konstlinjen ger dig en möjlighet att fortbilda Dig. Det kan även vara ett komplement till tidigare studier/arbete eller stödja utveckling av det egna konstnärliga skapandet och på så sätt ge dig större makt över din framtid.

Den studerande ska efter genomgången utbildning ha

 • goda praktiska och teoretiska kunskaper inom bildkonst och bildskapande med fokus på det egna uttrycket.
 • ökad kunskap om de krav som kan ställas för att kunna söka till högre studier inom relevanta områden.
 • praktisk erfarenhet av projektarbete med tyngdpunkten på konstnärliga processer och reflektion.

Kursens upplägg och innehåll

Undervisningen är upplagd i block och teman i kortare och längre perioder. Skoldagen pågår mellan klockan 9 och 16 och vi arbetar även vissa helger under året.

praktisk färglära

Detta ingår i utbildningen

 • Teckning, skisstekniker samt kroki – ex. blyerts, tusch, kritor och kol.
 • Målning – akryl, akvarell och blandtekniker. Bland annat modellstudier, landskap, porträtt och stilleben.
 • Skulptur och objekt – ex: keramik, kartong, ståltråd, konceptkonst och återbruk. Form och rörelse.
 • Färglära, färgteori, perspektiv.
 • Komposition, gestaltning och illustration.
 • Utställningskunskap – Teori och praktik; från idé till färdig utställning.
 • Konstnärligt utvecklingsarbete – projektarbete.
 • Konstorientering. En resa i konstens värld. Vi diskuterar såväl gamla mästare som nya strömningar.
 • Entreprenörskap och marknadsföring med hjälp av sociala medier; skriva för utbildningens blogg.
 • Mobilfotografi och bildbehandling.
 • Office365 samt kringprogram.

Dessa ämnen dyker även upp i temadagsform, föreläsningar, studiedagar och studieresor.
Skolsamverkan.

Utöver kursens ordinarie schema så tillkommer de skolgemensamma aktiviteter som vi ordnar och deltar i tillsammans över kursgränserna. Det kan vara friluftsdagar, temadagar, teater- och biobesök föreläsningar på dagen eller kvällen, konserter och studieresor. Vi har även Öppen Scen vissa onsdagskvällar hela året. Allt kompletterar undervisningen på linjen och är utmärkta tillfällen att lära av och umgås med dina skolkamrater vilket bidrar till skolans tillåtande miljö.

Som deltagare på en folkhögskola kommer du även kunna ta del av aktiviteter som faddrar och deltagarkåren ordnar med skolans hjälp.

Intyg

Du får ett intyg efter fullgjord kurs.

(Du kan läsa mer om antagning och kostnader på vår kurssida).