Kursplan - Bild- och konstlinjen

Bild- och konstlinjen är en ettårig heltidsutbildning. Du använder ett undersökande arbetssätt för att utveckla och bredda din kunskap om teckning, målning och form. Kursen är högskoleförberedande men fungerar även för dig som vill ha ett studieår med kreativt innehåll och fokus.

Kursbeskrivning

Vi kommer att titta på bilder, prata om bilder och göra bilder i både 2D och som skulptur. Genom att undersöka och pröva olika material och kreativa tekniker får du verktyg för att utveckla ditt uttryck och bli medveten om din konstnärliga process. Gemensamma genomgångar, utställningar och enskild handledning i ateljén vidgar din syn på konst och vilka skapandeprocesser som kan leda dig till önskat resultat.

Bild- och konstlinjen har också kreativa samarbeten med de andra estetiska linjerna på skolan. Vi åker på olika studiebesök under året och dessutom organiseras varje vår en studieresa utomlands då vi fördjupar oss den konst och kultur vi möter där på olika sätt. Den längre resan bekostar deltagaren själv.

Kursmål

Bild- och konstlinjen ger dig en möjlighet att fortbilda Dig. Det kan även vara ett komplement till tidigare studier/arbete eller stödja utveckling av det egna konstnärliga skapandet och på så sätt ge dig större makt över din framtid.

Den studerande ska efter genomgången utbildning ha

 • goda praktiska och teoretiska kunskaper inom bildkonst och bildskapande
 • ökad kunskap om de krav som kan ställas för att kunna söka till högre studier inom relevanta områden.
 • praktisk erfarenhet av projektarbete med tyngdpunkten på konstnärliga processer och reflektion.

Kursens upplägg och innehåll

Undervisningen är upplagd i block och teman i kortare och längre perioder. Skoldagen pågår mellan klockan 9 och 16 och vi arbetar även vissa helger under året.

Du kommer att få arbeta enskilt och i grupp med både givna uppgifter och egna idéer under kursens gång. Du har en egen plats i skolans ateljé och har tillgång till ateljén under kvällar och de flesta helger. Ateljén har utsikt mot havet och är granne med Keramiklinjens verkstäder.

Detta ingår i utbildningen

 • Teckning och skisstekniker – blyerts, tusch, kritor och kol.
 • Målning – akryl, akvarell och blandtekniker.
 • Kroki och Modellstudier.
 • Skulptur och objekt – ex: keramik, kartong, ståltråd, gips.
 • Färglära, färgteori samt kunskap om perspektiv och bildkomposition.
 • Utställningskunskap – Teori och praktik; från idé till färdig utställning.
 • Konstnärligt utvecklingsarbete – projektarbete.
 • Kreativitet – verktyg för flöde och nyskapande.
 • Konstorientering. En resa i konstens värld. Vi diskuterar såväl gamla mästare som nya strömningar.
 • Entreprenörskap och marknadsföring med hjälp av sociala medier.
 • Mobilfotografi.

Dessa ämnen dyker även upp i temadagsform, föreläsningar, studiedagar och studieresor.
Skolsamverkan

Utöver kursens ordinarie schema så tillkommer de skolgemensamma aktiviteter som vi ordnar och deltar i tillsammans över kursgränserna. Det kan vara friluftsdagar, temadagar, teater- och biobesök föreläsningar och studieresor. Det kan också vara att ta hand om skolans fik eller gemensam städning under året. Vi har även Öppen Scen vissa onsdagskvällar hela året. Allt kompletterar undervisningen på linjen och är utmärkta tillfällen att lära av och umgås med dina skolkamrater.

Som deltagare på en folkhögskola kommer du även kunna ta del av aktiviteter som faddrar och deltagarkåren ordnar med skolans hjälp.

Intyg

Du får ett intyg efter fullgjord kurs.

(Du kan läsa mer om antagning och kostnader på vår kurssida).