Bild- och konstlinjens påbyggnadsår

Bild- och konstlinjens Påbyggnadsår är en ettårig heltidsutbildning för dig som redan har gått grundläggande utbildning inom konst och form. Utbildningen är högskoleförberedande men fungerar även för dig som vill ha ett sabbatsår med kreativt innehåll och fokus mot eget företagande.

Om utbildningen

Påbyggnadsåret bygger på att du vet vart du är på väg. Utbildningens syfte är att ge dig en möjlighet att arbeta fram arbetsprover för den eller de högre konstutbildningar du har för avsikt att söka. Kursen är därför en blandning av teoretisk, praktisk och social kunskap som genom att stärka din kompetens kan förbereda dig för vidare studier.  Du arbetar mot ett tydligt mål men deltar samtidigt i många av de gemensamma aktiviteter vi ordnar under läsårets gång. Dina kunskaper fördjupas och breddas.

Du deltar i gemensamma genomgångar och får enskild handledning i ateljén vidgar din syn på konst och vilka skapandeprocesser som kan leda dig till önskat resultat.  Samtidigt är du självgående och kan ta egna initiativ. Du drar nytta av läsårsupplägget för att med det producera de arbetsprovet du behöver och dela med dig av de kunskaper du har. Vi arbetar i perioder som kan vara olika långa beroende på ämne och teknik.

Du har en egen arbetsplats i vår gemensamma ateljé och har tillgång till ateljén efter skoltid och de flesta helger. Eftersom du delar ateljé med de som går grundkursen så finns endast ett begränsat antal platser.

Förkunskaper

För att kunna söka till Bild- och konstlinjes påbyggnadsår ska du:

  • ha slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning med godkända betyg,
  • ha förmågan att självständigt analysera och reflektera över din egen lärprocess med hjälp av din lärare som handledare,
  • kunna ta eget ansvar och ta egna initiativ i dina studier,
  • kunna planera dina studier samt arbeta självständigt de timmar du arbetar utan lärare i ateljén,
  • ha genomgått en grundläggande konst och form-utbildning, eller motsvarande.  

Ansökan och antagningsprover

Till din ansökan vill vi att du bifogar

  • ett brev där du berättar om dig själv, ditt intresse och vad du har för mål med dina studier. Beskriv dina tidigare utbildningar i bild, konst och form.
  • Fem foton: en skiss, en teckning, en målning, en skulptur, ett självporträtt. Välj motiv från både fantasin och verkligheten. Fotona ska vara av god kvalitet och infogade i ett pdf-dokument. Dokumentet får vara högst 3MB i storlek.  

Sedan kallas du till intervju på skolan innan den slutliga antagningen sker. Information om ansökan och läsårstider finns på en egen sida.

Kostnader

Utöver bekräftelseavgiften läggs 300kr per inbetalning på för gemensamt material och gemensamma studieresor. Då tillkommer kostnader för eget konstmaterial och den gemensamma skolresan som vi gör på våren.

Studieekonomi

Kursen går endast på heltid (100%). Mer information hur du löser det ekonomiskt under tiden du studerar finner du på sidan Studiestöd på skolans webbplats.

Studiebesök

Kom gärna och besök oss och se vad som händer på utbildningen. Kontakta Brita Wanngård via e-post: (brita.wanngard@regionhalland.se) .

Kursplan och Kursinnehåll

Du deltar i den kursuppläggning som grundkursen har men följer din egen plan för att skapa arbetsprover för de utbildningar som du har som mål att söka till. Du kan läsa mer om grundkursens Kursplan här.