Författarlinjen - inriktning bilderbok - distansutbildning ANSÖKAN STÄNGD

Älskar du bilderböcker och drömmer om att skriva en själv? På författarlinjen med inriktning bilderbok får du lära dig hur man gör!

foto på papper, penna och badviken utanför skolan

På författarlinjen med inriktning bilderbok har vi fokus på bildberättande. Här arbetar vi med att forma det egna berättarspråket i text och bild och ger dig såväl teoretiska som praktiska förutsättningar i ditt textskapande. Genom olika övningar hjälps vi åt att definiera vad det är vi ser i din text och dina bilder och arbetar därifrån med att utveckla och förädla ditt särskilda uttryck.

Kursbeskrivning

Författarlinjen med inriktning bilderbok är en ettårig distansutbildning som syftar till att du ska hitta dina egna berättelser att producera i text och bild. Målet med kursen är en färdig bilderbok. Under kursens gång undersöker vi våra möjligheter att berätta med bilder. Du får lära dig om bildens dramaturgi och hur text och bild samverkar för att tillsammans bära en berättelse. Med hjälp av olika workshops och övningar försöker vi att utveckla våra egna berättelser och vårt eget bildspråk.

Att studera på distans

Kursens distansupplägg innebär att du kommer till skolan och lyssnar på föreläsningar och deltar i workshops varannan månad. Under de intensiva workshopstillfällena, som pågår i två till tre dagar, möter du yrkesverksamma med bred kompetens inom olika områden med relevans för kursens syfte och mål: du möter barnboksförfattare och illustratörer som berättar om hantverkets förutsättningar och villkor, du möter grafiker, animatörer och serietecknare som delar med sig av sin kompetens och tillsammans med deltagarna lockar fram nya uttryck och berättelser.     

Inledningsvis hålls en tvådagars workshop där du ägnar dig åt kreativa skrivövningar från tidig morgon till sen kväll för att få igång det kreativa flödet. Mellan tillfällena på skolan arbetar du självständigt med olika inlämningsuppgifter. I början av utbildningen handlar det om två till tre inlämningsuppgifter i månaden, mot slutet fokuserar du på den större uppgiften - att producera en bok/manus. Upplägget innebär att deltagarna till stor del får ge feedback på varandras arbeten. Under den avslutande workshopen presenteras de färdiga arbetena. Målsättningen är även att visa upp delar av deltagarnas arbeten i form av en utställning i regionen. 

Förkunskaper

  • Du som söker till kursen har lägst grundskoleutbildning (helst gymnasieutbildning) och naturligtvis ett brinnande intresse för att skriva och teckna.
  • Vi tror att du har ambitionen att någon gång ge ut en bilderbok, att du därtill har stor potential och talang men att du behöver stöd och råd i ditt bildberättande.

Detta förväntas du kunna efter avslutad kurs

Förutom att få fördjupade och förfinade färdigheter i ditt skrivande förväntas du efter avslutad kurs ha utvecklat ett språk i text och bild som är ditt eget. Målet med kursen är att de kunskaper och färdigheter som du förvärvar under kursens gång ska hjälpa dig vidare i ditt bildberättande genom att ge dig en skjuts i rätt riktning så att du lämnar skolan fylld med inspiration och självförtroende inför ditt fortsatta skrivande. Eller med en färdig bilderbok under armen!

Antagningsvillkor

Du ansöker till kursen genom att skicka en digital ansökan via skolans hemsida.

I ansökan bifogar du:

  • Ett personligt brev, på max en halv A4 sida om varför du söker kursen.
  • Tre bilder som representerar dig som bildskapare t ex måleri, teckning, serie, skulptur, fotografi.
  • Ditt senaste betygsdokument.
  • Ett personbevis för studier som du beställer hos Skattemyndigheten.

Därefter sker ett urval och de som har gått vidare kallas till intervju.

 Urvalet sker utifrån konstnärlig kvalitet och ambition och ovanstående förkunskaper.

Vid många sökanden kommer antagning ske genom lottning.

För att se hur antagningsprocessen går till -  se bilaga 6, Från ansökan till antagningsbesked i vår studeranderättsliga standard.

Kostnader

Egen dator.

Utöver bekräftelseavgiften på 500kr tillkommer kostnader för kost under de fysiska träffarna på skolan. Faktura skickas i efterskott. För eventuell övernattning hos närliggande vandrarhem eller B&B, som du bokar själv, - tillkommer kostnad för boende.