Fritidsledarutbildning - Fritidsledare med inriktning mot etablering och aktiva metoder - ANSÖKAN STÄNGD

Tycker du om att arbeta med människor? Gillar du att forma och stärka grupper och att arbeta praktiskt? Då är fritidsledarutbildningen något för dig! Bli fritidsledare hos oss!

Fritidsledarutbildningen hos Löftadalens folkhögskola arbetar med, och för, mångfald genom aktivt och upplevelsebaserat lärande med praktiska metoder. Du får en kompetens som är lämpad för att arbeta med etablering och empowerment av olika grupper i samhället – individens och gruppens makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, skolgång och närmiljö.

Fritidsledarutbildningen är både teoretisk och praktisk, och innehållet i utbildningen ligger nära den verklighet du kommer att möta som fritidsledare. Det betyder att du kommer att få lära dig arbetssätt för hur man formar och stärker grupper, och att olikheterna i en grupp är dess styrka och förutsättning. Vidare lär du dig hur du kan utveckla gruppens lärande och förmåga att utvecklas vidare, och ta makten över sin egen situation.

I ditt arbete som fritidsledare kommer du att möta och arbeta med människor i grupp, vi har därför valt att lägga stor tyngdpunkt på detta under hela utbildningen och särskilt under profildelen i vår utbildning.

Under din studietid kommer du aktivt delta i planeringen av utbildningen genom olika projektgrupper. Som grund för detta arbete finns den lokala utbildningsplanen. Genom detta arbetssätt får du verktyg att forma och påverka din egen utbildning och verktyg för ditt arbete som fritidsledare.

En del av utbildningen sker i form av praktik; en kväll i veckan samt under 12 veckor uppdelade under år 1 och 2.

etableringspedagog med en grupp ungdomarFritidsledaren kan verka på många olika mötesplatser

Arbetsfältet för en utbildad fritidsledare är stort. Fritidsledaren kan verka på många olika mötesplatser:

 • fritidsgårdar
 • skolor
 • fritidshem
 • institutioner
 • församlingar
 • föreningar
 • organisationer
 • kanslier
 • eller företag.

Verksamheten som fritidsledaren driver kan ske i olika regier: kommun, landsting, kooperativ, förening eller i den privata sektorn.

Alla fritidsledarutbildningar ligger på folkhögskolor och man har en gemensam utbildningsplan (PDF-dokument, 145 kB).

Det är alltid en eftergymnasial yrkesutbildning.

Sista ansökningsdag: 15 april

samarbetsövningar - undre delenFöljande studieområden ingår i utbildningen:

 • Människans växande och livsvillkor
 • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
 • Ledarskapsutveckling
 • Fritidsarbetets metodik
 • Fritiden som forskningsfält
 • Lokal utbildningsprofil
 • Verksamhetsförlagt lärande (praktik)

Inträdeskrav

 • 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.
 • Att du har erfarenhet från yrkesområdet genom t.ex. frivillig ledare inom olika organisationer eller föreningar och/eller arbetslivserfarenhet inom området. Du behöver kunna styrka detta genom att lämna intyg och referenser.
 • Har förmågan att självständigt analysera och reflektera över din egen lärprocess med hjälp av din lärare som handledare
 • Kunna ta eget ansvar och ta egna initiativ i dina studier
 • Kunna arbeta självständigt de timmar du arbetar utan lärare
 • Det du ser som en erfarenhet, ser vi också som en erfarenhet.

Vi rekommenderar att du bor på skolan under din utbildning, därför att en del av lärandet under utbildningen är när du möter dina kamrater på fritiden.

Vid antagningen kommer vi i första hand anta de som vill bo på skolans internat. 

Vid många sökanden kommer antagning ske genom lottning.

Bedömningskriterierna vid intervjun utgår från ovanstående förkunskaper.

För att se hur antagningsprocessen går till -  se bilaga 6, Från ansökan till antagningsbesked i vår studeranderättsliga standard.

Kostnader

Själva undervisningen är avgiftsfri, men du betalar för läromedel, studiematerial, studieresor och friluftsveckor. På Löftadalens Folkhögskola är denna kostnad 7 800 kr per läsår. Till det kommer din eventuella kostnad i samband med praktik, beroende på var och hur du gör din praktik.

Kostnader för mat och logi om du bor eller inte bor på skolan kan du läsa om under rubriken Kostnader på denna hemsida.

Ansökan – tider

Ansökan ska vara vald skola tillhanda senast  15 april. Besked om antagning lämnas 1 juni.

Ansökan

Ansökan via vår digitala ansökan på skolans hemsida.

I ansökan bifogar du:

 • Ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du söker utbildningen (max 1 A4 sida).
 • Ditt senaste betygsdokument från 3 årigt gymnasieprogram
 • Ett personbevis för studier (som du beställer hos Skattemyndigheten).

 Vid antagningen kommer vi i första hand anta de som vill bo på skolans internat.

Ett första urval sker på ditt personliga brev och dina betyg. Därefter kallas de som har gått vidare till intervju. Bedömningskriterierna på intervjun utgår från ovanståedne inträdeskrav.

Utbildningen startar för antagna deltagare 27 augusti.

Läsårstider 2018/2019

Hösttermin 2018: 2018-08-27 -- 2018-12-21

Vårtermin 2019: 2019-01-07 -- 2019-06-14

Läsårstider 2019/2020

Hösttermin 2019: 2019-08-26 -- 2019-12-20

Vårtermin 2020: 2020-01-07 -- 2020-06-12