Intensivkurs i svenska språket för vårdpersonal

Språk och praktik ska korta vägen till jobb i Sverige. 4 september 2017 startade vi "snabbspåret" för undersköterskor.

deltagare på kurs i svenska språket

Enligt beslut av Regionstyrelsen startade den 29 februari satsningen på språkpraktik för asylsökande. Ambitionen är att språkpraktiken, genom en kombination av svenskautbildning och praktik, ska ge deltagarna möjlighet att snabbare kunna bidra i den halländska vården. Utbildningen ges också på Katrinebergs folkhögskola.

Utbildningen är på heltid under 12 månader och inleds med svenskautbildning fem dagar per vecka - först svenska i allmänhet och sedan allt mer inriktad på vårdsvenska. Efter sex månader kombineras tre dagar språkstudier på skolan med två dagars språkpraktik inom hälso- och sjukvården.

En folkhögskola är som ett samhälle i miniatyr och spelar därför en viktig roll i integrationen.

Kursen har idag elva deltagare med siktet inställt på att jobba som undersköterskor. De handleds av en sfi-lärare och en vårdpersonal, som också fungerar som samordnare i kontakten med praktikplatserna. 

Man kan inte ansöka till denna utbildning hos oss utan handläggare inom Region Halland anvisar deltagare till utbildningen.

I media benämns denna typ av utbildning för "snabbspår".

Personal som arbeter på kursen

Ingrid Hammond Sördal och Vivi Talevska