Kursmål

Kursmål

  • Att eleven skall lära sig de olika keramiska teknikerna 
  • Att eleven, efter avslutad kurs, skall kunna välja vilken teknik som passar bäst för vilket ändamål
  • Att få erfarenhet av vad en kreativ- och konstnärligprocess kan innebära
  • Att få en större förståelse vad ett hantverk innebär. Kunna veta vilka inslag som finns i att utöva keramik som ett yrke