Kurser för nyanlända

För att lyckas i skolan och med integrationen måste nyanlända få möjlighet att utveckla det svenska språket.

kurser för nyanländaPå vår skola har vi följande kurser för nyanlända: