Musiker- och improvisationslinjen

Har du spelat/sjungit i band ett tag och vill utvecklas som musiker? Vill du utforska ljud-och musik tillsammans med nya människor? Då är musiker- och improvisationslinjen något för dig!

låtskrivare spelar steel guitar

Musiker och improvisationslinjen är en ettårig utbildning där vi jobbar med samspel, improvisation och ljudkonst. Med grund i den afro-amerikanska traditionen letar vi oss utanför ramarna i återkommande experiment med och utan våra instrument. Letar efter musik i allt vi kan hitta. Skapar musik av ljud och text och andra konstformer.

Några moment som ingår i utbildningen

 • Improvisation
 • Gehör
 • Ljudkonst
 • Ensemble/samspel
 • Sceniskt uttryck
 • Samarbete med låtskrivare, ackompanjemang, arrangering, tolkning
 • Teori
 • Instrument

låtskrivare vid sitt pioanoUnder året kommer vi ha ett flertal konserter där vi framträder i olika konstellationer. Det kommer även förekomma  workshops med väletablerade sångare/musiker inom olika genrer.

Löftadalen har en öppenscen-verksamhet där alla på skolan är välkomna att framträda offentligt för att stärkas i att uppträda inför publik.

Som deltagare på Musiker-och improvisationslinjen är du också delaktig i folkhögskolans övriga verksamhet. Ibland har vi gemensamma temadagar, workshops, konserter, studiebesök med mera. Detta ger en möjlighet att lära känna människor på andra utbildningar, och bidrar till skolans tillåtande klimat.

Kursmål

Som deltagare i den här utbildningen får du möjlighet att utveckla ditt musicerande, lyssnande, samspel med andra och ditt eget unika uttryck.

Detta förväntas du kunna efter avslutad kurs: 

Efter avslutad kurs förväntas du ha ett större musikaliska färdigheter och större kunskaper inom improvisation, ackompanjemang, samspel och ljudkonst. Kursen kan vara en god förberedelse för högre studier, så som musikhögskola eller motsvarande.

Förkunskaper

 • Du har spelat/sjungit ett tag, varit med i band eller kör. Du behöver inte ha gått någon tidigare musikutbildning.
 • Du ska ha slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning med godkända betyg,
 • Du har förmågan att självständigt analysera och reflektera över din egen lärprocess med hjälp av din lärare som handledare
 • Du kan ta eget ansvar och ta egna initiativ i dina studier
 • Du kan planera dina studier samt arbeta självständigt medan du väntar på lärares återkoppling

Audition

De sökande som anses lämpliga för utbildningen inbjuds till antagningsprov och intervju. Du framför en egen vald låt samt en obligatorisk improvisations/gehörsuppgift som du får på plats. Komp finns att tillgå. Skicka in noter om du kallas till audition. Kommer du långväga ifrån så finns här övernattningsmöjligheter.

Antagningsvillkor

Ansökan via vår digital ansökan på skolans hemsida.  I ansökan bifogar du:

 • Ett personligt brev, där du berättar om dig själv, ditt musicerande och varför du söker till utbildningen
 • Ditt senaste betygsdokument
 • Ett personbevis för studier (som du beställer hos Skattemyndigheten)

I Bedömningskriterierna på audition utgår från ovanstående förkunskaper samt bedömning av din improvations/gehörsuppgift.

Vid antagningen kommer vi i första hand anta de som vill bo på skolans internat.