Sångrösten som uttryck

Sångrösten som uttryck är en ettårig heltidsutbildning där vi jobbar med att utveckla varje sångares individuella uttryck i kombination med möjligheterna att utvecklas tillsammans med andra medsångare/medmusiker i samspel. Välkommen att söka Sångrösten som uttryck!

sångerska med mikrofonSångteknik, improvisation och stämsång är en stor del av utbildningen. Vi jobbar med olika konstellationer- alltifrån solo, till duo, trio och vokalensemble. Den här linjen är inte bunden till en specifik genre men är främst riktad mot afro-amerikanska traditionen. Andra inslag förekommer, så som visa, världsmusik och klassisk sång.

Några moment som ingår i utbildningen:

 • Sångteknik
 • Stämsång
 • Improvisation
 • Interpretation
 • Dynamik
 • Samspel
 • Sceniskt uttryck
 • Yoga för sångare

Under året kommer vi ha ett flertal konserter där vi framträder i olika konstellationer, ibland endast sångare och vid  vissa tillfällen med musiker.

Det kommer även förekomma  workshops med väletablerade sångare/musiker inom olika genrer.

Löftadalen har en populär öppen scen-verksamhet där alla på skolan är välkomna att framträda offentligt för att prova det vi lär oss under utbildningen och öva på att framträda inför publik.

Som deltagare på Sångrösten som uttryck är du också delaktig i folkhögskolans övriga verksamhet. Ibland har vi gemensamma temadagar, workshops, konserter, studiebesök med mera. Detta ger en möjlighet att lära känna människor på andra utbildningar, och bidrar till skolans tillåtande klimat.

Kursmål

Som deltagare i den här utbildningen får du möjlighet att utveckla din röst, ditt musicerande och ditt eget unika uttryck.

elever som tränar sång

Förkunskaper

 • Du har spelat/sjungit ett tag, gärna varit med i kör eller sjungit i band. Du behöver inte ha gått någon tidigare musikutbildning.
 • Du ska ha slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning med godkända betyg,
 • Du ska ha förmågan att självständigt analysera och reflektera över din egen lärprocess med hjälp av din lärare som handledare,
 • Du ska kunna ta eget ansvar och ta egna initiativ i dina studier, kunna planera dina studier samt arbeta självständigt de timmar du arbetar utan lärare.

 

Detta förväntas du kunna efter avslutad kurs:

Efter avslutad kurs förväntas du ha god kunskaper inom sångteknik och ha utvecklats som sångare även inom alla kursens övriga moment. Kursen kan vara en god förberedelse för högre studier, så som musikhögskola eller motsvarande." 

Audition

De sökande som anses lämpliga för utbildningen inbjuds till antagningsprov och intervju. Du framför en obligatorisk låt acapella och ett eget val som du kan få komp till på piano eller gitarr. Kommer du långväga ifrån så finns här övernattningsmöjligheter.

Antagningsvillkor

Ansökan via vår digital ansökan på skolans hemsida (öppnar 1 mars).

 I ansökan bifogar du:

Ett personligt brev, där du berättar  om dig själv, ditt musicerande och varför du söker till utbildningen

Ditt senaste betygsdokument

Ett personbevis för studier (som du beställer hos Skattemyndigheten)

Efter ansökan inkommit gör ett första urval och de som gått vidare kallas till audition. Bedömningskriterierna vid audition utgår vi från ovanstående förkunskaper

Vid antagningen kommer vi i första hand anta de som vill bo på skolans internat.