Singer/Songwriterlinjen, fördjupning - projektår

Vill du driva ditt egna projekt med hjälp av handledning av våra lärare på Singer/Songwriterlinjen?

Under det här året får du driva ditt eget projekt. Med hjälp av handledning (både individuellt och i liten grupp) lägger du upp dina egna mål och arbetar medvetet mot dessa. Innehållet styrs helt av dig som deltagare. Exempel på projekt kan vara inspelning, konsert, turné eller liknande. Du deltar även i ett antal workshops (varav några helger) tillsammans med bild- och konstlinjens distansutbildning, samt Singer/ Songwriterlinjens år ett. Du medverkar också en del i linjens och övriga skolans gemensamma aktiviteter såsom öppen scenverksamhet, temadagar, öppet hus etc.

Kursmål

Deltagaren ska i ett kreativt sammanhang få möjlighet att driva sitt eget projekt. Med handledning ska deltagaren formulera ett konkret mål, skapa en plan för hur det kan uppnås och sedan genomföra detta.

Deltagaren ska även under året få vidare kunskap om kreativa verktyg samt möjlighet att fördjupa sin konstnärliga identitet.

Förkunskaper

Du ska ha gått på Löftadalens ettåriga Singer/Songwriterlinje eller ha motsvarande kunskaper.

Antagningsvillkor

Ansökan via digital ansökan senast 15 april. Dessutom ska du skriva ett personligt brev, där du beskriver ditt projekt och idéer kring hur det skulle kunna genomföras. Vi tar i beaktande: din motivation och förmåga att arbeta självständigt samt vår möjligheter att möta dina önskemål.

Vid många sökanden kommer antagning ske genom lottning.

För att se hur antagningsprocessen går till -  se bilaga 6, Från ansökan till antagningsbesked i vår studeranderättsliga standard.

Kostnader

Kurslitteratur och studiebesök 4000 kr. Kostnader för kost och logi under handledningsträffar (enligt överenskommelse).