Singer/Songwriterlinjen, fördjupning - projektår

Vill du ta dina låtar ett steg vidare och driva ditt egna projekt under handledning? Välkommen att söka till Singer/Songwriterlinjens fördjupningsår på Löftadalens folkhögskola!

ANSÖKAN ÖPPNAR 1 MARS 2019

Under det här året får du driva ditt eget projekt. Med hjälp av handledning (individuellt och i grupp) lägger du upp dina egna mål och arbetar medvetet mot dessa. Innehållet styrs av dig som deltagare tillsammans med ansvarig lärare. Exempel på projekt kan vara inspelning, konsert, turné eller liknande. Du deltar även i ett antal workshops (varav några helger) tillsammans med Singer/Songwriterlinjens år ett.

Du medverkar också en del i linjens och övriga skolans gemensamma aktiviteter såsom öppen scen, temadagar, öppet hus etc.

Kursmål

Deltagaren ska i ett kreativt sammanhang få möjlighet att driva sitt eget projekt. Med handledning ska deltagaren formulera ett konkret mål, skapa en plan för hur det kan uppnås och sedan genomföra detta.

Deltagaren ska även under året få vidare kunskap om kreativa verktyg samt möjlighet att fördjupa sin konstnärliga identitet.

Förkunskaper

Du ska ha gått på Löftadalens ettåriga Singer/Songwriterlinje eller ha motsvarande kunskaper.

Antagningsvillkor

ANSÖKAN ÖPPNAR 1 MARS 2019

Ansökan via digital ansökansenast 1 maj inkluderande ett personligt brev, där du beskriver ditt projekt och idéer kring hur det skulle kunna genomföras. Vi tar i beaktande: din motivation och förmåga att arbeta självständigt samt vår möjligheter att möta dina önskemål.

Vid ansökan tar vi fasta på

  • att du visar en realistisk plan för hur du vill driva ditt projekt
  • att ditt projekt är genomförbart med de resurser skolan kan tillhandahålla (handledning, lokaler, material osv)
  • att du kan beskriva dina förväntningar på dig själv, skolan och kursen.
  • att du, om du gått år ett, visat prov på egen drivkraft och förmåga till självständigt arbete, samt samarbete.

Vid många sökanden kommer antagning ske genom lottning.

För att se hur antagningsprocessen går till -  se bilaga 6, Från ansökan till antagningsbesked i vår studeranderättsliga standard.

Kostnader

Kurslitteratur och studiebesök 4000 kr. Kostnader för kost och logi under handledningsträffar (enligt överenskommelse).