Svenska från dag 1

bilder på deltagare på sfi-kursKurs i svenska för 12-14 personer

  • För dig som är asylsökande i Sverige
  • För dig som har permanent uppehållstillstånd i Sverige och bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende.

Plats: Löftadalens folkhögskola

Datum: Löpande start.

Löftadalens folkhögskola bjuder på lunch och betalar buss-/tågbiljett till och från studierna.

Välkommen med din anmälan till:
Kristina Wik, projektledare på Löftadalens folkhögskola
E-mail: kristina.wik@regionhalland.se

I din anmälan önskar vi följande information:

  • Namn
  • LMA-nummer/personnummer
  • Adress
  • E-mail
  • Telefonnummer

Personal som arbetar på kursen:

Peter Davidsson och Anette Augustsson

Svenska från dag ett för bättre etablering

(Källa: Regeringskansliet)

Regeringen har i dag tagit beslut om en satsning som syftar till att asylsökande och nyanlända på anläggningsboende ska få möjlighet att lära sig svenska och få kunskap om det svenska samhället från dag ett i Sverige.Satsningen innebär att studieförbunden tillförs särskilda medel för att asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men som fortfarande bor kvar på anläggningsboende ska få möjlighet att läsa svenska och andra kurser för att stärka sina kunskaper om det svenska samhället samt delta i verksamheter som främjar deltagande i samhällslivet.

– Vårt mål är att människor som kommer till Sverige ska få en bra språkundervisning och så snabbt som möjligt kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Därför tycker vi att det är viktigt att börja så tidigt som möjligt efter att personer anlänt till Sverige, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Allt fler människor flyr till Sverige från krig och förtryck. Det gör att det finns ett stort behov av fler och mer effektiva insatser för att nyanlända ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen har därför ett etableringspaket med insatser inom en rad olika områden. Språket är en mycket viktig del som behövs för vägen in i samhället och arbetslivet. För denna investering avsätter regeringen 30 miljoner under 2015 som ska fördelas av Folkbildningsrådet till studieförbunden. Avsikten är att verksamheterna ska kunna dras igång redan i augusti.