Textila återbruk distansutbildning

Textila återbruk på distans ger dig möjlighet att studera från den plats där du befinner dig. Den är till för dig som har ett stort intresse för textil och vill fördjupa dig inom textil konst och design med inriktning mot en hållbar utveckling. Den är även föreberedande för högre studier.

Kursstart även vårterminen 2018.

tygtrasbollar

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att utveckla din kreativa förmåga och att uttrycka dig i textila material. Med en lustfylld ingång arbetar vi tematiskt i olika material och tekniker. Genom terori och praktik får du kunskap och känsla för hantverket liksom kännedom om olika material och deras många möjligheter. Kursen ger en bred orientering inom textil konst och formgivning och du väljer själv inom vilket område du vill inrikta dig. Vi tar belyser aspekter kring hållbar design och du får tänja på gränser för hur ett material kan användas. Du kommer att få uppgifter som du kan tolka uitfrån ditt eget intresse och gestalta i två- och tredimensionell form. För dig som vill söka vidare finns möjlighet att arbeta med arbetsprover.

Material och utrustning

Utbildningen utgår till stor del från ditt intresse för textil och återbruk. Uppgifterna syftar till att du ska utveckla en kreativ process och hantverkskunnande. Du väljer själv vilket material och teknik som du vill använda. På så sätt kan du anpassa material och tekniker efter de möjligheter som du har hemma och mycket går även att göra  med enklare metoder. För att du ska tillgodogöra dig hela utbildningens innehåll har du möjlighet att använda vår utrusting under distanskursträffarna. (Se Distanskursträffar)

Så fungerar det att studera på distans

Du kommer att arbeta i projektperioder som sträcker sig mellan 2-.5 veckor. I varje projektperiod kommer du att få uppgifter som du ska tolka och arbeta vidare med. Största delen består av praktiskt arbete. Vid inlämning skickar du foton av dina verk och kompletterar med reflektioner. Efter det får du feedback från lärarna. Kursen består även av 4 st distanskursträffar på Löftdalens Folkhögskola.

Distanskursträffar

Kursen innehåller 2 st träffar per termin. Varje träff är två dagar och fördelas på helgerna. Då återkopplar vi och ger muntlig feedback till ditt arbete och du kommer att få arbeta i workshops där du får låna utrustning och material som du inte har tillgång till hemma. Möjlighet till extra övernattning finns på skolan (270 kr B&B) eller kontakta närliggande vandrarhem.

Omfattning

Utbildningen bedrivs på heltid 100%. Distansstudier lämpar sig väl att kombinera med till exempel arbete.

Förkunskaper

  • Grundskola, du ska ha slutfört åk 9 eller motsvarande utbildning, med godkända betyg.
  • Att du har förmågan att självständigt analysera och reflektera över din egen lärprocess med hjälp av din lärare som handledare.
  • Att du kan ta eget ansvar och vara självgående i dina studier.
  • Kunna arbeta självständigt minst två timmar per dag.

Antagning

Du ansöker digitalt via skolans webbplats.

  • I ansökan bifogar du ett personligt brev där du berättar om dig dig själv och varför du söker kursen,
  • Ditt senaste betygsdokument
  • Ett personbevis för studier som du beställer hos skattemyndigheten.

Vi har inte några ansökningsprover men lägger stor vikt vid motivation och att du kan ta ansvar för dina studier. Efter ansökningarna har kommit in sker ett urval och de som har gått vidare kallas till intervju.

Bedömningskriterierna vid intervjun utgår från ovanstående förkunskaper

Kostnader

Du betalar för det material du använder. Under distanskursträffarna finns en del av det material vi kommer att använda att köpa på skolan. Kostnad för boende och mat under kurshelgerna är 480 kr per träff. Skaffar du eget boende är kostnaden för mat 225 kr per träff. Faktura skickas i efterskott. Ytterligare kostnader se denna länk.

Studieekonomi

Hur du löser dina studier ekonomiskt kan du läsa om under avsnittet "Studiestöd".