Textila återbruk distansutbildning

DENNA UTBILDNING KOMMER INTE ATT GES HÖSTEN 2019.

Du som har ett stort intresse för textil, vill fördjupa dig inom textil och återbruk med inriktning mot en hållbar utveckling och som vill utveckla din kreativa förmåga, men är utan möjlighet att flytta: sök Textila Återbruk på distans! Utbildningen ger dig möjlighet att studera från den plats där du befinner dig. Den är även föreberedande för högre studier.

återbruk av textil olika tekniker

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att utveckla din kreativa förmåga och att uttrycka dig i textila material. Här kan du förbättra och förfina ditt hantverkskunnande från den plats där du befinner dig. Med en lustfylld ingång arbetar vi tematiskt i olika material och tekniker.

Genom teori och praktik får du kunskap och känsla för hantverket, liksom kännedom om materialet och dess många möjligheter. Kursen ger en bred orientering inom textil konst och formgivning och du väljer själv inom vilket område du vill inrikta dig. Du kommer att få uppgifter som du kan tolka utifrån ditt eget intresse och gestalta i två- och tredimensionell form.

För dig som vill söka vidare finns möjlighet att arbeta med arbetsprover.

Material och utrustning

Utbildningen utgår till stor del från ditt intresse för textil. Uppgifterna syftar till att du ska utveckla en kreativ process och hantverkskunnande. Du väljer själv vilket material och vilken teknik du vill använda, och på så vis kan du utgå från och anpassa dig efter de möjligheter du har hemma. Mycket går att göra med enklare metoder.

För att tillgodogöra dig hela utbildningens innehåll har du möjlighet att använda vår utrustning under distanskursträffarna (se Distanskursträffar).

trasbollar i plastlåda i snön

Att studera på distans

Du kommer att arbeta i projektperioder som sträcker sig mellan 2 och 5 veckor. I varje projektperiod kommer du att få uppgifter som du ska tolka och arbeta vidare med. Största delen består av praktiskt arbete. Vid inlämning skickar du foton av dina verk och kompletterar med reflektioner, och får därefter feedback från lärarna. Kursen består även av fyra distanskursträffar på Löftadalens Folkhögskola.

Distanskursträffar

Kursen innehåller två träffar per termin. Varje träff är tre dagar och förläggs fre-söndag kl 10.00-16.00. Vid dessa tillfällen återkopplar vi och ger muntlig feedback till ditt arbete. Du kommer även att få arbeta i workshops där du får låna utrustning och material som du inte har tillgång till hemma.

Planerade träffar 2018:
14-16/9
23-25/11

Planerade träffar 2019:
8-10/2
5-7/4

Boende på skolan kan inte erbjudas.

För att boka eget boende så kan vi rekommendera exempelvis:

Omfattning

Utbildningen bedrivs på heltid 100%. Distansstudier lämpar sig väl att kombinera med till exempel arbete.

Förkunskaper

  • Grundskola, du ska ha slutfört åk 9 eller motsvarande utbildning, med godkända betyg.
  • Att du har förmågan att självständigt analysera och reflektera över din egen lärprocess med hjälp av din lärare som handledare.
  • Att du kan ta eget ansvar och vara självgående i dina studier.
  • Kunna arbeta självständigt minst två timmar per dag.

Antagning

DENNA UTBILDNING KOMMER INTE ATT GES HÖSTEN 2019.

Kostnader

Du betalar för det material du använder. Under distanskursträffarna finns en del av det material vi kommer att använda att köpa på skolan. Kostnad för boende och mat under kurshelgerna är 480 kr per träff. Skaffar du eget boende är kostnaden för mat 225 kr per träff. Faktura skickas i efterskott. Ytterligare kostnader se denna länk.

Studieekonomi

Hur du löser dina studier ekonomiskt kan du läsa om under avsnittet "Studiestöd".