Design och Återbruk 1-2 år ANSÖKAN STÄNGD

Har du intresse för återbruk, design och konsthantverk och vill lära dig mer om formgivning och hållbarhet, återanvändning av material, och aspekten kring en hållbar framtid? Sök Design och Återbruk!

återbrukat i olika material

Design och Återbruk  på Löftadalens folkhögskola ger dig möjlighet att utvecklas kreativt inom konst, hantverk och design, och kunskaper för att söka vidare till högre utbildning, arbeta med egen verksamhet eller vidareutbilda dig inom ditt yrke.

Fokus ligger på designprocessen, hantverksskicklighet och gestaltning. Vi arbetar med aspekter kring formgivning och hållbarhet, återanvändning av material och en hållbar framtid.

Arbetssätt

Med en lustfylld ingång ger utbildningen Design och Återbruk verktyg och metoder för att gestalta dina tankar och idéer, i två-och tredimensionell form.

Undervisningen sker i projektperioder där du utifrån tema, frågeställning, material eller teknik utvecklar dina idéer genom skiss, experiment och reflektioner. Vi lägger stor vikt vid den kreativa processen där du utmanas att tänja dina gränser och undersöka materialets möjligheter. Genom att prova dig fram i olika tekniker och utforska din egna kreativa förmåga, kommer du succesivt att skapa ditt eget uttryck.

Under året kommer du även att arbeta med eget utformade projekt. Eftersom vi arbetar inom konst, design och hantverk finns många möjligheter att prova på olika uttryckssätt och arbeta gränsöverskridande i olika material.

Aspekter kring hållbarhet ligger centralt genom hela utbildningen genom att återanvända material och skapa design utifrån ett hållbart perspektiv.

återbrukat i textil

Material och Tekniker

I utbildningen är grunden att arbeta tematiskt med olika projekt. Uppgifternas utformning syftar till att skapa egna associationer och idéer som du utvecklar genom designprocessen. Materialen och teknikerna anpassas efter din idé.

I våra verkstäder kan du arbeta med textil, enklare träarbeten, betong och keramik.
Du kommer att arbeta med tekniker som textiltryck, ullfiltning, textilfärgning, fritt broderi, vävning, virkning, trä, betong och att återanvända material och objekt.

återbruk i olika material och teknikeer

Skiss Färg Form

Som grund för ditt kreativa arbete ingår idé- och skissarbete, grundläggande bild- och teckningstekniker, färglära, modellstudier, tredimensionella övningar, digital bild och presentation.

klänning av tepåsarHuvudämnen i utbildningen

• Textila tekniker – Screentryck, virkning, fritt broderi, tovning, färgning, vävning, keramik, betong och trä.
• Återbruk o hållbar design – göra om, göra nytt, göra bättre, kunskap om olika sätt att återvinna, vad händer inom re:designindustrin idag.
• Teckning/målning – grundläggande tekniker och material, färglära kopplat till projekten
• Kroki, skulptur och modellstudier – öva seendet; volym, form, proportioner, linjer
• Form och skiss – övningar för att arbeta vidare mer idéer i olika material
• Utställningsarbete och presentationsteknik – bygga utställningar, dokumentera arbetsprocess och bygga portfolio.
• Konst och designorientering/inspiration – orientering kring konst/design och samtal kring nutida konstnärer/designers.
• Digital bild och portfolio
• Studieresor i Sverige och utomlands – ateljébesök & muséer

Gästlärare och studiebesök

Besök av gästlärare som berör och inspirerar i det konstnärliga arbetet är en viktig del i utbildningen, liksom våra många studiebesök både i Sverige och utomlands.

Vi gör varje år ett antal studiebesök till konstnärer, hantverkare och producenter. Närheten till Göteborg och Borås gör det lätt att ta del av vad som händer inom design- och konstvärlden. Vi har bland annat gjort studiebesök på Textilhögskolan, Högskolan för Design och Konsthantverk, Röhsska designmuseum, Tillskärarakademin, Lindex designavdelning, kostymavdelningen på Göteborgsoperan, skulpturparker, gallerier och konsthallar.

Utställningar

Att presentera sina arbeten i form av utställningar är en del av utbildningen. I detta arbete ingår utställnings- och presentationsteknik.

Lokaler

Under utbildningen har du tillgång till utbildningens lokaler, där du även kan arbeta kvällar och helger.

kurslokal återbruk

Deltagarsamverkan

Du deltar även i skolans gemensamma aktiviteter, såsom friluftsdagar, temadagar, teaterbesök och föreläsningar.

Det finns också möjlighet att studera vidare på vår distanskurs.

Förkunskaper

 • Grundskola, du ska ha slutfört åk 9 eller motsvarande internationell skolgång, med godkända betyg.
• Att du har förmågan att självständigt analysera och reflektera över din egen lärprocess med hjälp av din lärare som handledare.
• Att du kan ta eget ansvar och vara självgående i dina studier.
• Kunna arbeta självständigt minst två timmar per dag.

Antagning

Du ansöker via skolans webbplats. 

 I ansökan bifogar du:

  • Ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå Textila Återbruk
  • Ditt senaste betygsdokument
  • Ett personbevis för studier som du beställer hos Skattemyndigheten

Vi har inte några ansökningsprover, det viktigaste för oss är din motivation och att du kan ta ansvar för dina studier. Efter att ansökningarna kommit in sker ett urval och de som har gått vidare kallas till intervju. 

 Bedömningskriterierna vid intervjun utgår från ovanstående förkunskaper.

Vid antagningen kommer vi i första hand anta de som vill bo på skolans internat. 

Vid många sökanden kommer antagning ske genom lottning.

För att se hur antagningsprocessen går till -  se bilaga 6, Från ansökan till antagningsbesked i vår studeranderättsliga standard.

Efter Design och Återbruk

För dig som vill söka vidare till högre studier finns möjlighet att sätta samman arbetsprover. Du kan söka till högre studier inom bland annat design, konst, modedesign, textil konst, textilformgivning, textilhantverkare, teaterkostym, modist, tapetsör, textillärare, hemslöjdskonsulent och skräddare.

Elever som har gått hos oss har exempelvis gått vidare till Borås Textilhögskola, Steneby högskoleutbildning, Konstfack, Högskolan för Design och Konsthantverk, Sätergläntan yrkesutbildning, och HantverketsTillskärarakademin. Några har blivit  bild- och slöjdlärare,  utbildat sig till hemslöjdskonsulent, eller startat eget som textilhantverkare.

Kostnader

Utöver skolans kostnader för mat och boende kommer du även att betala för ditt material och studieresor. Materialkostnader beror på hur mycket och vad du använder men ligger vanligtvis på ca 1000-2000 kr /termin. För att göra en studieresa till utlandet på ca 3-5 dagar betalar eleverna in 500 kr i månaden.

Studieekonomi

Hur du löser dina studier ekonomiskt kan du läsa om under Studiestöd.

kramdjur av återbrukad textil