Information om arrangemanget

Varmt välkomna till skolavslutningen 2018!

09:00 - Gemensam avslutning för årskurs 1, 2 och 3 i gymnastiksalen. Efter avslutningen är det fika för studenter i klassrummen och för övriga i matsalen.

11:30 - Utspring årskurs 3, huvudentrén. Vid utspringet finns skyltar med klassbeteckningar uppställda där respektive klass samlas efter att de sprungit ut.

Information om parkering och kortegeväg hittar du på denna karta (PDF-dokument, 1,1 MB).

All trafik går via Jordbruksinfarten. Kortegefordon skall ställas upp i allén. Alla övriga fordon parkeras på grusplanen. Kortegefordon skall om möjligt köra minst ett varv runt huvudentrén efter utspring och hyllningar.

Tänk på att räddningsvägar skall vara fria!

Med hopp om en glad och solig student!

Välkomna!

Studenternas utspring 2012