Island

Munkagårdsgymnasiet har beviljats stöd från Nordplus för ett utbyte med Island. Projektet löper över tre år och tanken är att totalt 9 av våra elever ska få praktisera på Island och att lika många isländska ungdomar kommer till oss i Sverige.

Hösten 2017 fortsätter projektet med att tre Munkagårdselever gör sin praktik på Island. Sofia Beckerdal och Frida Röbel Thorsson från djurinriktningen och Julia Carlander från lantbruksinriktningen är på Island 10-23 september.

Hösten 2016 reste tre elever från djurinriktningen till Island. Mi Månriddare, Emmy Nilsson och Frans Leander gjorde sin praktik på Island 11-24 september. De praktiserade på gården Lundar i närheten av Hvanneyri på västra Island. På gården sysslar man främst med uppfödning och träning av unghästar, men de har även en del får.

Projektet startade hösten 2015 med att tre Munkagårdselever åkte till Island. Frida Ahlberg praktiserade på Sólbyrgi trädgård, Kleppjárnsreykir, Jennifer Johansson på Stóri-Dunhagi, Hörgárdal och Sanna Andrén på Skriða, Hörgárdal.

Under våren 2016 fortsatte projektet med att tre isländska elever reste till Sverige och sedan fortsätter det med samma upplägg ytterligare två år.

Nordplus är ett program för utbildningssamarbeten mellan åtta deltagarländer i Norden och Baltikum. Finansieringen kommer från Nordiska ministerrådet.