Silvaprojektet

Silvaprojektet är ett utbyte med fokus på skog och innefattar länderna Sverige, Finland, Österrike, Rumänien, Luxemburg och Frankrike. Silvaprojektet är ett Erasmus+ KA2 projekt.

Projektet löper över två år och upplägget är att representanter från de olika skolorna/länderna besöker varandra och deltar i gemensamma workshops. Först är det en vända där två lärare per land samlas och deltar i workshop i det aktuella landet. När alla sex deltagande skolor har arrangerat dessa träffar är det sedan dags för två elever per land deltar i ett liknande upplägg med besök i alla sex länderna. Olika elever ges möjlighet att delta vid de olika tillfällena.

Läs mer om projektet på Europeas webbsida.

Christer Holm från Munkagårdsgymnasiet deltog i workshop för lärare i Vasa och Jämsä, Finland 28/8-3/9 2016. En mycket givande resa bjöd bland annat på studiebesök och information som gav en inblick i hur skogsutbildningen och skogsindustrin fungerar i Finland.

Munkagårdsgymnasiet stod som värd för ett besök av lärare i april 2017. Längst ner på denna finns programmet för denna workshop.

Projektet fortsätter hösten 2017 med en workshop i Finland för elever. Anders Kondrup åkte till Finland tillsammans med fyra elever från skogsinriktningen 24-30/9. Anders har följande att rapportera:

I höst var fyra elever i åk 3 skog i Kuopio, Finland tillsammans med skogsbrukselever från Frankrike, Luxemburg och Österrike. Under en fullspäckad vecka besökte vi bl.a. Ponssefabriken, skogsbruksgymnasiet i Kuopio (40 elever i varje åk). Vi vandrade i en nationalpark en dag och testade finsk rökbastu. Johan, Jakob, Tom och Kim menade att de pratat mer engelska under den här veckan än under två år på skolan! En timme efter att vi anlänt på söndagen satt de och pratade för fullt med elever och lärare från de andra länderna, jag blev imponerad!! Vi tackar de finska värdarna för en jättetrevlig vecka!

Skogsprojekt i Finland

Workshop, Munkagard Sweden

23.4 2017

Arrival at Landvetter airport, Gothenburg.

24.4

Visit in Gothenburg, the University of Chalmers.

Theme; How the Swedish forest is turned into the material of the future.

Short presentation of the science, and a discussion about the theme.

Leader: scientist Dr Merima Hasani connected to the Wallenberg Wood science centre.

Afternoon: sightseeing in Gothenburg.

25.4

The Forest education of Sweden. Curricula of the different levels.

Workshop; The educational systems in the other countries.

Afternoon: Visit The Derome Sawmill.

26.4

Södra Skogsägarna, Mönsterås, research section, Värö just outside Varberg.

The Swedish forest; ownership, timber trade etc.

Afternoon: discussion and conclusion of the morning program.

Update of the forestry glossary.

27.4

High tech forestry equipment in action in Hylte.

The use of carbon fibre in the industry.

A traditional Swedish evening.

28.4

Conclusion, Feed back, Follow up.

Departure day.